Zał. 27 Zakład Anatomii Prawidłowej 2017/2018 pytania bazowe IV sprawdzian praktyczny ośrodkowy układ nerwowyDownload 28.99 Kb.
Date24.05.2018
Size28.99 Kb.
Zał.27

Zakład Anatomii Prawidłowej 2017/2018

PYTANIA BAZOWE IV SPRAWDZIAN PRAKTYCZNY

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

 1. adhesio interthalamica // interthalamic adhesion

 2. apertura mediana ventriculi quarti // median aperture of the fourth ventricle

 3. aqueductus mesencephali (cerebri) // cerebral aqueduct

 4. area vestibularis // vestibular area

 5. arteria basilaris // basilar artery

 6. arteria cerebri anterior // anterior cerebral artery

 7. arteria cerebri media // middle cerebral artery

 8. arteria cerebri posterior // posterior cerebral artery

 9. arteria meningea anterior // anterior meningeal artery

 10. arteria meningea media // middle meningeal artery

 11. arteria meningea posterior // posterior meningeal artery

 12. bulbus olfactorius // olfactory bulb

 13. calamus scriptorius // calamus scriptorius

 14. calcar avis // calcar avis (calcarine spur)

 15. capsula externa // external capsule

 16. capsula extrema // extreme capsule

 17. caput nuclei caudati // head of caudate nucleus

 18. chiasma opticum // optic chiasm

 19. cisterna cerebellomedullaris // cerebellomedullary cistern

 20. claustrum // claustrum

 21. colliculus facialis // facial colliculus

 22. colliculus inferior // colliculus inferior

 23. colliculus superior // colliculus superior

 24. commissura anterior // anterior commissure

 25. commissura fornicis // commissure of fornix

 26. confulens sinuum // confluence of sinuses

 27. cornu anterius ventriculi lateralis // anterior horn of lateral ventricle

 28. cornu inferius ventriculi lateralis // inferior horn of lateral ventricle

 29. cornu posterius ventriculi lateralis // posterior horn of lateral ventricle

 30. corpus amygdaloideum // amygdala (amygdaloid body)

 31. corpus geniculatum laterale // lateral geniculate body

 32. corpus geniculatum mediale // medial geniculate body

 33. corpus mammillare // mammillary body

 34. corpus pineale, glandula pinealis // pineal gland

 35. crus anterius capsulae internae // anterior limb of internal capsulae

 36. crus fornicis // crus of fornix

 37. crus posterius capsulae internae // posterior limb of internal capsule

 38. cuneus // cuneus

 39. decussatio pyramidum // decussation of pyramids

 40. diaphragma sellae // diaphragma sellae, sellar diaphragm

 41. eminentia medialis // medial eminence

 42. falx cerebri // falx cerebri

 43. fasciculus cuneatus // cuneate fasciculus

 44. fasciculus gracilis // gracile fasciculus

 45. fissura longitudinalis cerebri // longitudinal cerebral fissure

 46. fissura mediana anterior medullae spinalis //anterior median fissure of spinal cord

 47. fissura transversa cerebri // transverse cerebral fissure

 48. foramen interventriculare // interventricular foramen

 49. forceps major // major (occipital) forceps

 50. forceps minor // minor (frontal) forceps

 51. formatio reticularis // reticular formation

 52. fornix // fornix

 53. fossa interpeduncularis // interpeduncular fossa

 54. funiculus anterior medullae spinalis // anterior (ventral) funiculus of spinal cord

 55. funiculus lateralis medullae spinalis // lateral funiculus of spinal cord

 56. funiculus posterior medullae spinalis // posterior (dorsal) funiculus of spinal cord

 57. genu capsulae internae // genu of internal capsule

 58. genu corporis callosi // genu of corpus callosum

 59. globus pallidus // globus pallidus

 60. gyri breves insulae // short gyri of the insula

 61. gyrus cinguli // cingulate gyrus

 62. gyrus dentatus // dentate gyrus

 63. gyrus fasciolaris // gyrus fasciolaris

 64. gyrus lingualis // lingual gyrus

 65. gyrus longus insulae // long gyrus of the insula

 66. gyrus parahippocampalis // parahippocampal gyrus

 67. gyrus postcentralis // postcentral gyrus

 68. gyrus precentralis // precentral gyrus

 69. gyrus rectus // gyrus rectus

 70. gyrus supramarginalis // supramarginal gyrus

 71. gyrus temporalis inferior // inferior temporal gyrus

 72. gyrus temporalis medius // middle temporal gyrus

 73. gyrus temporalis superior // superior temporal gyrus

 74. habenula // habenula

 75. hypophysis // pituitary gland

 76. indusium griseum // indusium griseum

 77. infundibulum // pituitary stalk

 78. insula (lobus insularis) // insula

 79. lamina affixa // lamina affixa

 80. lamina terminalis // lamina terminalis

 81. lemniscus lateralis // lateral lemniscus

 82. lemniscus medialis // medial lemniscus

 83. limen insulae // limen insulae

 84. locus (nucleus) caeruleus (coeruleus) // locus (nucleus) caeruleus (coeruleus)

 85. nervus abducens // abducent nerve – CN VI

 86. nervus accessorius // accessory nerve – CN XI

 87. nervus facialis // facial nerve – CN VII

 88. nervus glossopharyngeus // glossopharyngeal nerve – CN IX

 89. nervus hypoglossus // hypoglossal nerve - CN XII

 90. nervus oculomotorius // oculomotor nerve – CN III

 91. nervus opticus // optic nerve - CN II

 92. nervus trigeminus // trigeminal nerve – CN V

 93. nervus trochlearis // trochlear nerve – CN IV

 94. nervus vagus // vagus nerve – CNX

 95. nervus vestibulocochlearis // vestibulocochlear nerve CN VIII

 96. nucleus accumbens // nucleus accumbens

 97. nucleus ambiguus // nucleus ambiguus

 98. nucleus dentatus // dentate nucleus

 99. nucleus emboliformis // nucleus emboliformis

 100. nucleus fastigii // nucleus fastigii

 101. nucleus globosus // nucleus globosus

 102. nucleus nervi hypoglossi // hypoglossal nucleus

 103. nucleus nervi vagi // vagal nucleus

 104. nucleus ruber // red nucleus

 105. obex // obex

 106. oliva // olive

 107. operculum frontale // frontal operculum

 108. operculum frontoparietale // frontoparietal operculum

 109. operculum temporale // temporal operculum

 110. pars triangularis gyri frontalis inferioris //triangular part of inferior frontal gyrus

 111. pedunculus cerebellaris inferior // inferior cerebellar peduncle

 112. pedunculus cerebellaris medius // middle cerebellar peduncle

 113. pedunculus cerebellaris superior // superior cerebellar peduncle

 114. pedunculus cerebri (crus cerebri) // cerebral peduncle

 115. plexus choroideus // choroid plexus

 116. polus frontalis // frontal pole

 117. polus occipitalis // occipital pole

 118. polus temporalis // temporal pole

 119. pons // pons

 120. precuneus // precuneus

 121. pulvinar // pulvinar

 122. putamen // putamen

 123. pyramis medullae oblongatae // pyramid of medulla oblongata

 124. radiatio optica // optic radiation

 125. radix dorsalis nervi spinalis // dorsal root of spinal nerve

 126. radix ventralis nervi spinalis // ventral root of spinal nerve

 127. ramus dorsalis (posterior) nervi spinalis // posterior branch of spinal nerve

 128. ramus ventralis (anterior) nervi spinalis // anterior branch of spinal nerve

 129. recessus infundibuli // infundibular recess

 130. recessus opticus // optic recess

 131. recessus pinealis // pineal recess

 132. rostrum corporis callosi // rostrum of corpus callosum

 133. septum pellucidum // septum pellucidum

 134. sinus cavernosus // cavernous sinus

 135. sinus petrosus inferior // inferior petrosal sinus

 136. sinus petrosus superior // superior petrosal sinus

 137. sinus rectus // straight sinus

 138. sinus sagittalis superior // superior sagittal sinus

 139. sinus sigmoideus // sigmoid sinus
 1. sinus transversus // transverse sinus

 2. splenium corporis callosi // splenium of corpus callosum

 3. stria olfactoria lateralis // lateral olfactory stria

 4. stria olfactoria medialis // medial olfactory stria

 5. stria terminalis // terminal stria

 6. striae medullares ventriculi quarti // medullary striae of the fourth ventricle

 7. substantia grisea centralis // substantia grisea centralis

 8. substantia nigra // substantia nigra

 9. substantia perforata anterior // substantia perforata anterior

 10. substantia perforata posterior // substantia perforata posterior

 11. sulcus anterolateralis medullae spinalis // anterolateral sulcus of spinal cord

 12. sulcus calcarinus // calcarine sulcus

 13. sulcus centralis // central sulcus

 14. sulcus centralis insulae // sulcus centralis insulae

 15. sulcus circularis insulae // sulcus circularis insulae

 16. sulcus lateralis // lateral sulcus

 17. sulcus limitans // sulcus limitans

 18. sulcus medianus // sulcus medianus

 19. sulcus medianus posterior medullae spinalis//posterior median sulcus of spinal cord

 20. sulcus occipitotemporalis // occipitotemporal sulcus

 21. sulcus olfactorius // olfactory sulcus

 22. sulcus parietooccipitalis // parieto-occipital sulcus

 23. sulcus posterolateralis medullae spinalis // posterolateral sulcus of spinal cord

 24. tentorium cerebelli // tentorium cerebelli, cerebellar tentorium

 25. thalamus // thalamus

 26. tonsilla cerebelli // cerebellar tonsil

 27. tractus olfactorius // olfactory tract

 28. tractus opticus // optic tract

 29. truncus corporis callosi // trunk of corpus callosum

 30. tuber cinereum // tuber cinereum

 31. uncus // uncus

 32. velum medullare inferius // inferior medullary velum

 33. velum medullare superius // superior medullary velum

 34. vena basalis // basal vein

 35. vena magna cerebri // great cerebral vein

 36. venae thalamostriatae // thalamostriate veins

 37. ventriculus lateralis // lateral ventricle

 38. ventriculus quartus // fourth ventricle

 39. ventriculus tertius // third ventricle

 40. vermis cerebelli // vermis of cerebellum


NARZĄDY ZMYSŁÓW: NARZĄD WZROKU I NARZĄD PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY

 1. ampulla membranacea // membranous ampulla

 2. angulus iridocornealis // iridocorneal angle

 3. antihelix // antihelix

 4. antitragus // antitragus

 5. anulus iridis major // greater ring of iris

 6. anulus iridis minor // lesser ring of iris

 7. aqueductus vestibuli // vestibular aqueduct

 8. arteria centralis retinae // central artery of retina

 9. camera bulbi anterior // anterior chamber of eyeball

 10. camera bulbi posterior // posterior chamber of eyeball

 11. canalis semicircularis anterior // anterior semicircular canal

 12. canalis semicircularis lateralis // lateral semicircular canal

 13. canalis semicircularis posterior // posterior semicircular canal

 14. canalis spiralis cochleae // spiral canal of cochlea

 15. caput mallei // head of malleus

 16. caruncula lacrimalis // lacrimal caruncule

 17. cochlea // cochlea

 18. cornea // cornea

 19. corona ciliaris // corona ciliaris

 20. corpus ciliare // ciliary body

 21. corpus vitreum // vitreous body

 22. discus nervi optici // optic disc

 23. ductus cochlearis // cochlear duct

 24. ductus endolymphaticus // endolymphatic duct

 25. ductus nasolacrimalis // nasolacrimal duct

 26. ductus reuniens // ductus reuniens

 27. ductus semicircularis // semicircular duct

 28. fenestra cochleae // round window

 29. fenestra vestibuli // oval window

 30. fossa triangularis // triangular fossa

 31. fovea centralis maculae luteae // fovea centralis of macula lutea

 32. glandula lacrimalis // lacrimal gland

 33. helicotrema // helicotrema

 34. helix // helix

 35. incisura intertragica // intertragic notch

 36. incus // incus

 37. iris // iris

 38. labyrinthus membranaceus // membranous labyrinth

 39. lamina cribrosa sclerae // lamina cribrosa sclerae

 40. lamina fusca sclerae // lamina fusca sclerae

 41. lamina spiralis ossea // osseous spiral lamina

 42. lens // lens

 43. limbus // limbus

 44. lobulus auriculae // lobule of auricle

 45. macula lutea // retinal macula, macula lutea

 46. malleus // malleus

 47. meatus acusticus externus // external acoustic meatus

 48. membrana tympanica // tympanic membrane

 49. modiolus // modiolus

 50. musculus ciliaris // ciliary muscle

 51. musculus levator palpebrae superioris // levator palpebrae superioris

 52. musculus obliquus inferior // inferior oblique

 53. musculus obliquus superior // superior oblique

 54. musculus rectus inferior // inferior rectus

 55. musculus rectus lateralis // lateral rectus

 56. musculus rectus medialis // medial rectus

 57. musculus rectus superior // superior rectus

 58. ora serrata // ora serrata of retina

 59. organum spirale // spiral organ

 60. pars ciliaris retinae // ciliary part of retina

 61. pars optica retinae // optic part of retina

 62. processus ciliares // ciliary processes

 63. promontorium // promontory

 64. pupilla // pupil

 65. retina // retina

 66. sacculus // saccule

 67. saccus endolymphaticus // endolymphatic sac

 68. saccus lacrimalis // lacrimal sac

 69. scala tympani // scala tympani

 70. scala vestibuli // scala vestibuli

 71. scapha // scapha

 72. sclera // sclera

 73. sinus venosus sclerae // venous sinus of sclera (canal of Schlemm)

 74. stapes // stapes

 75. stroma iridis // stroma of iris

 76. tragus // tragus

 77. tuba auditiva // auditory tube

 78. tunica conjunctiva bulbi // bulbar conjunctiva

 79. utriculus // utricle

 80. vestibulum // vestibule

 81. zonula ciliaris // ciliary zonule


AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY

 1. ganglion cervicale medius // middle cervical ganglion

 2. ganglion cervicale superius // superior cervical ganglion

 3. ganglion impar // ganglion impar

 4. ganglion stellatum (cervicothoracicum) // stellate (cervicothoracic) ganglion

 5. nervi splanchnici pelvini // pelvic splanchnic nerves

 6. nervi splanchnici sacrales // sacral splanchnic nerves

 7. nuclei laminae tecti // nuclei laminae tecti

 8. nuclei parasympathici sacrales // sacral parasympathetic nerves

 9. nucleus accessorius nervi oculomotori // accessory nucleus of oculomotor nerve

 10. nucleus dorsalis nervi vagi // dorsal nucleus of vagus nerve

 11. nucleus intermediolateralis // intermediolateral nucleus

 12. nucleus salivatorius inferior // inferior salivary nucleus (CN IX)

 13. nucleus salivatorius superior // superior salivary nucleus (CN VII)

 14. nucleus solitarius // solitary nucleus

 15. plexus coeliacus // coeliac plexus

 16. plexus hypogastricus inferior // inferior hypogastric plexus

 17. plexus hypogastricus superior // superior hypogastric plexus

Share with your friends:


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page