Human head and neck Lev Zasetsky

Sigmund FreudSigmund Freud
Sigmund Freud května 1856 Příbor – 23. září 1939 Londýn byl známým lékařem a psychiatrem Habsburské monarchie. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy. Lev Zasetsky
2.23 Mb. 61
read

  1


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page