Akmola regionDownload 174.25 Kb.
Page7/10
Date08.07.2018
Size174.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ssch.viktorowskaya@yandex.kz

Akmola

Zerendi

the village of Alekseyevka

MSI "Dolomitovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Alekseyevka Altynsarin St., 2

Muradilova Sholpan Kadyrovna

work - 87163235604; mob. -87052925816

dolomits@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Elenovka

MSI "Elenovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Elenovka Shkolnaya St., 17

Nurtazina Alma Makzhanovna

work - 87163238631; 87163251427, mob. -87014711032

elenovka_school@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zerenda

MSI "Secondary Comprehensive School named after M. Gabdullina"

Akmola region Zerendi district the village of Zerenda Zh. Musin St., 39A

Khalelova Elmira Maydanovna

work - 87163222462; home -87163222495; mob. -87716659268

zerenda_kazinternat@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zerenda

MSI "Zerendin SSNo.1"

Akmola region Zerendi district the village of Zerenda Chapayev St., 43

Nurtayeva Sholpan Kuanyshbekovna

work - 87163220047; home -87163221997; mob. -87026821459

zerendash1@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zerenda

MSI "Zerendin SSNo.2"

Akmola region Zerendi district the village of Zerenda Nagornaya St., 1

Baltabayeva Aygul Taskymbayevna

work - 87163221295; home -87163222705; mob. -87055600066

zerschkola2@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Iglik

MSI "Iglik SS"

Akmola region Zerendi district the village of Iglik Kanay bi St., 12

Ualiyeva Alma Oktyabrevna

work - 87163252713; home -87163251004; mob. -87017633140

iglik_shkola@bk.ru

Akmola

Zerendi

the village of Isakovka

MSI "Isakovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Isakovka Mektep St., 20

Abduakhitov Abay Murzakhmetovich

work - 87163227354; home -87163227180; mob. -87770397574

isakovka-mektep1@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kuropatkino

MSI "Kuropatkin SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kuropatkino Shkolnaya St., 19

Sarsenbayeva Mayra Argynovna

work - 87163233640; home -87163233520; mob. -87776200753

kuropat.ssh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kyzylsaya

MSI "Kyzylsayan SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kyzylsaya Ortalyk St., 18

Rakhymzhanov Bolat Saylaubekovich

work - 87163234373; home -87163234361; mob. -87770381192

shkola.kyzylsayanskaya@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kyzyltan

MSI "Kyzyltan SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kyzyltan Bilim St., 10

Kudaybergen Serik Kozhantayuly

work - 87163251319; home -87163251338; mob. -87023342961

kzlt@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Molodezhnoye

MSI " Molodezhnoye SS"

Akmola region Zerendi district the village of Molodezhnoye Komsomolskaya St., 36

Balgushukova Ayslu Kulniyazovna

work - 87163253149; home -87163251144; mob. -87071748286

mld_sch@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Ortagash

MSI "Ortagash SS"

Akmola region Zerendi district the village of Ortagash Mektep St., 1

Kayyrbay Bakhytbek Khasenovich

work - 87163252103; home -87163252102; mob. -87053018805

aina_zak86kz@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Ortak

MSI "Ortak SS"

Akmola region Zerendi district the village of Ortak Mektep St., 17

Ergaliyeva Markabiya Kagobatovna

work - 87163237323; home -87163237349; mob. -87711628494

aibota_05_91@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Prirechnoye

MSI " Prirechnoye SS"

Akmola region Zerendi district the village of Prirechnoye Mektep St., 7

Zhetpisova Mariyam Suraganovna

work - 87163225346; home -87163225349; mob. -87770391162

prirech_shkola@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Razdolnoye

GU " Razdolnoye SS"

Akmola region Zerendi district the village of Razdolnoye Komsomolskogo St., 4

Bekturganova Gulbarshin Beksultanovna

work - 87163233748; home -87163233741; mob. -87753145190

razdoln@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Sadovoye

MSI " Sadovoye SS"

Akmola region Zerendi district the village of Sadovoye Mektep St., 1

Dosumova Aygul Sabyrovna

work - 87163234562; home -87163234533; mob. -87713785765

sad-oe@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Seyfullino

MSI " Seyfullino SS"

Akmola region Zerendi district the village of Seyfullino Ortalyk St., 20

Tleuzhanov Talgat Beksultanovich

work - 87163237115; home -87163237166; mob. -87779545213

sejfullin.ortamektebs@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Simferopol

MSI "Simferopol SS"

Akmola region Zerendi district the village of Simferopol Shkolnaya St., 6

Iskakov Bazarbek Mamzinovich

work - 87163233449; home -87163233313; mob. -87774749095

simferopol_sh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Troitskoye

MSI "Troitskaya SS"

Akmola region Zerendi district the village of Troitskoye Mektep St., 1

Kusainova Saule Ibragimovna

work - 87163225247; home -87163252328; mob. -87712974638

troizkoe@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Chaglinka

MSI " Chaglinka SS"

Akmola region Zerendi district the village of Chaglinka mkr. Shkolnyy St., 13

Aytkuzhin Alpamys Kurmangaliyevich

work - 87163224140; home -87163224273; mob. -87052925852

chaglinskaya_ssh@bk.ru

Akmola

Zerendi

the station of Azat

MSI "Azat SS"

Akmola region Zerendi district the station of Azat Shkolnaya St., 12

Ermukhanov Ruslan Serikovich

work -87163233514; home -87163233902; mob. -87781572399

azatschool@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Aydarly

Aydarly SS

Akmola region Zerendi district the village of Aydarly Tsentralnaya St., 22

Baltabayev Samarbek Kabdrashevich

work -87163226406; home -87163226417; mob. -87056599543

aidarly_oh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Akan

MSI "Akan SS"

Akmola region Zerendi district the village of Akan Ortalyk St., 10

Abdulmanova Dariya Sharipovna

work -87163238328; home -87163251381; mob. -87758135524

akan_shkola@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Bayterek

MSI "Bayterek SS"

Akmola region Zerendi district the village of Bayterek Tsentralnaya St., 20

Nursharip Sandibek

work -87163226163; 87163226115, mob. -87055967279

baiterek_ssh_zer@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Baratay

MSI "Baratay SS"

Akmola region Zerendi district the village of Baratay Zhastar St., 1

Sadvakasova Tolkyn Kabdyrakhmanovna

work -87163251558; home -87163251447; mob. -87754076655

baratauschool@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Bulak

MSI "Bulak SS"

Akmola region Zerendi district the village of Bulak Zhasyl el St., 8

Kaparova Aygul Autalipovna

work -87163251524; home -87163251312; mob. -87713780616

aigul_k1968@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Vasilkovka

MSI "Vasilkovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Vasilkovka Mektep St., 15

Kafanova Ardak Esimgaliyevna

work -87163254171; home -87162721335; mob. -87782132027

vasilkovka_osh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Granitnyy

MSI "Granitnaya SS"

Akmola region Zerendi district the village of Granitnyy Md. 27

Baygulin Myrzakhmet Negmatovich

work -87163251136; home -87162770251; mob. -87052919814

osh_granit@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Dongulagash

MSI "Dongulagash SS"

Akmola region Zerendi district the village of Dongulagash Madeniyet St., 7"A"

Kasainova Balapan Mukhamedkarimovna

work -87163251500; home -87163251057; mob. -87774203571

dongulagash@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zholdybay

MSI "Zholdybay SS"

Akmola region Zerendi district the village of Zholdybay Mektep St., 13

Bekishov Ardak Bolatovich

work -87163251523; home -87163251322; mob. -87772050280

mektep.1936@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zhylymdy

MSI " Zhylymdy SS"

Akmola region Zerendi district the village of Zhylymdy Mektep St., 20A

Zhylkybay Nariman Malgazhdaruly

work -87163251655; home -87163252972; mob. -87719883811

jil_school@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zarechnoye

MSI " Zarechnoye SS"

Akmola region Zerendi district the village of Zarechnoye Mektep St., 22

Shaykenova Zhayna

work -87163252864; home -87162; mob. -87056713703

zarechen.schkola@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kazakhstan

GU "Kazakhstan SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kazakhstan Mektep St., 11

Temertasova Bazilya Eslyamovna

work -87163253196; home -87163253219; mob. -87783200483

kazakhstanskayashkola.zerendins@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kanay bi

MSI "Karabulak SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kanay bi Kanay bi St., 10

Akmurova Raushan Kabulovna

work -87163223605; home -87163223606; mob. -87778812144

karabulak-shkola@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Karlykol

MSI "Karlykol SS"

Akmola region Zerendi district the village of Karlykol Mektep St., 26

Makhambetov Erlan Erganovich

work -87163251489; home -87163251605; mob. -87013446984

karlukol_school@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kenotkel

MSI "Kenotkel SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kenotkel Ortalyk St., 13

Baymurzin Saken Shakhmanovich

work -87163226454; home -87163226457; mob. -87472260258

kenotkel@bk.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kokterek

MSI "Kokterek SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kokterek Mektep St., 26

Izanov Sabyr Kazhigaliyevich

work -87163252149; mob. -87771482854

kokterek_osh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kostomarovka

MSI "Kostomarovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kostomarovka Mektep St., 6

Musakhmetova Gulnara Saylaubekovna

work -87163252347; home -87163252396; mob. -87774713052

kostscool@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Koshkarbay

MSI "Koshkarbay SS"

Akmola region Zerendi district the village of Koshkarbay Mektep St., 16

Zhylkybay Aygul Tolkynbekovna

work -87163226447; home -87163252444; mob. -87079541575

koshkarbay_osh99@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Krasnyy Kordon

MSI "Krasnyy Kordon SS"

Akmola region Zerendi district the village of Krasnyy Kordon Ortalyk St., 57

Soboleva Natalia Evgenyevna

work -87163225565; home -87163225631; mob. -87056592207

kordon_sh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Kyzylegiss

MSI "Kyzylegis SS"

Akmola region Zerendi district the village of Kyzylegiss Ortalyk St., 13

Abilov Kuanyshbek Kabdenovich

work -87163228220; home -87163228246; mob. -87715924325

kuzulegis@bk.ru

Akmola

Zerendi

the village of Malyye Tyukty

MSI " Malyye Tyukty SS"

Akmola region Zerendi district the village of Malyye Tyukty Ortalyk St., 22

Nugumanov Medet Akylbayevich

work -87163252766; home -87163253446; mob. -87052920061

osh.10@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Eskenezhal

MSI "Pervomaysk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Eskenezhal Dostyk St., 5

Murat Nursaule

work -87163253032; home -87163253353; mob. -87057385220

perbomai.nursaule@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of M. Gabdullin

MSI "Pukhal SS"

Akmola region Zerendi district the village of M. Gabdullina Mir St., 3

Mukhanbetalina Gulmira Kayroliyevna

work -87163227237; home -87163227202; mob. -87755204998

phl-osh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Ugolki

MSI "Ugolkovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Ugolki Karagayly St., 1

Kakimov Nurymzhan Bolatovich

work -87163251508; home -87163251595; mob. -87756648806

uqk.mek@mail.ru

Akmola

Zerendi

the station of Chaglinka

MSI " Chaglinka SS"

Akmola region Zerendi district the station of Chaglinka Shkolnaya St., 1

Aukarova Bakhytchan Serikpayevna

work -87163252581; 87162404535, mob. -87776796305

chaglinkaosh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Bogenbay bi

MSI "Bogenbay PS"

Akmola region Zerendi district the village of Bogenbay bi Beregovaya St., 16

Kaimova Gulnara Mynzhasarovna

work - 87163252407; 87163252733, mob. -87051156351

bogenbai.O.S@yandex.kz

Akmola

Zerendi

the village of Ermakovka

"Ermakov PS"

Akmola region Zerendi district the village of Ermakovka Mektep St., 2

Ibrayeva Raykhan Zhanserikovna

work -87163225263; home -87163225737; mob. -87057392966

ermakshk@rambler.ru

Akmola

Zerendi

the village of Zhanaul

MSI "Zhanaul PS"

Akmola region Zerendi district the village of Zhanaul Beybitshilik St., 8

Makhmetova Umsyndyk Eslyamovna

work - 87163253493; home -87162331519; mob. -87018925995

maxmetova.1967@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Ivanovka

MSI "Ivanovsk PS"

Akmola region Zerendi district the village of Ivanovka Mektep St., 3

Kasymova Bibigaysha Sakenovna

work - 87163252702; home -87163251977; mob. -877756648300

ivanovskaia13@mail.ru

Akmola

Zerendi

the station of Karagay

MSI "Karagay PS"

Akmola region Zerendi district the station of Karagay Stantsionnaya St., 11

Alkebayeva Anel Bolatovna

work - 87163252707; home -87162295628; mob. -87779534026

anel_25_87@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Karauzek

MSI "Karauzek PS"

Akmola region Zerendi district the village of Karauzek Ortalyk St., 9

Sergazinova Zaure Kayyrkozhinovna

work - 87163251328; home -87163251550; mob. -87075087143

zsergazinova@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Karsak

MSI "Karsak PS"

Akmola region Zerendi district the village of Karsak Ardagerler St., 1

Agbayeva Bayan Kazhibayevna

work - 87163252938; home -87163225702; mob. -87711638351

bayan.agbaeva@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Krasilovka

MSI " Krasilovka PS"

Akmola region Zerendi district the village of Krasilovka Bogenbay bi St., 24

Zhukovsk Irina Ivanovna

work - 87163229443; home -87163229401; mob. -87713781510

asiya_kinzhalina@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Pavlovka

MSI " Pavlovka PS"

Akmola region Zerendi district the village of Pavlovka Ortalyk St., 23

Bekseitova Lyubov Ivanovna

work - 87163225325; home -87163254024; mob. -87779533795

beksitova@list.ru

Akmola

Zerendi

the village of Ulguli

MSI "Ulguli PS"

Akmola region Zerendi district the village of Ulguli Bilim St., 1

Bespalina Aygul Ismagulovna

work - 87163251483; home -87163252900; mob. -87055821688

ulguli_2010zer@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Uyaly

MSI "Uyaly PS"

Akmola region Zerendi district the village of Uyaly Beybitshilik St., 12

Boranshena Gulmira Kalymovna

work - 87163251525; home -87163251226; mob. -87773063478

uyali_osh@mail.ru

Akmola

Korgalzhyn

Korgalzhyn village

Korgalzhyn School Gymnasium

Korgalzhyn village Bolganbayev St.3

Tazhin Nurlan Esirkepovich

(871637) 2-18-64, (871637) 2-20-23 8701-754-39-21

sc0001.korgalzhun.akmoedu.rukshd@mail.ru

Akmola

Korgalzhyn

Korgalzhyn village

Druzhba SS

Korgalzhyn village Zhangeldi St.10

Acting Ashimova Aliya Turkeshovna

(871637) 2-19-00, (871637) 2-13-11,8702-415-75-02

sc0002.korgalzhun.akmoedu.ru asem16@mail.ru

Akmola

Korgalzhyn

Arykty village

Arykty SS

Arykty village

Kulbayeva Aygerim Serikbayevna

(871637) 42-6-10, (871637) 42-7-21,8702-846-52-85

sc0007.korgalzhun.akmoedu.ru aruky@mail.ru

Akmola

Korgalzhyn

Kenbidaik village

Kenbidayyk SS

Kenbidayyk village

Kaldybayev Eginbay Otarbayevich

(871637) 43-6-23, (871637) 43-6-49,8701-553-77-45

sc0006.korgalzhun.akmoedu.ru aidub Cutbaeua@.online.ru

Akmola

Korgalzhyn

Zhanteke village

Kyzyltu SS

Zhanteke village

Asanova Karlygash Abdulkhamitovna

(871637) 33-6-38, (871637) 33-6-97,8701-367-36-46

sc0008.korgalzhun.akmoedu.ru Zanteke@kokshetau online.kz

Akmola

Korgalzhyn

Sabyndy village

Sabyndy SS

Sabyndy village

Abeyev Serik Edgeyevich

(871637) 44-6-46, (871637) 44-6-46,8701-560-13-06

sc0003.korgalzhun.akmoedu.ru sabsh@.Kokshetau onlain. Kz

Akmola

Korgalzhyn

Karayegin village

Sh.Ualikhanova SS

Karayegin village

Sametova Orynbasar Balmaganbetovna

(871637) 32-6-08, (871637) 32-6-01,8702-657-92-81

se0010.korgalzhun.akmoedu

Akmola

Korgalzhyn

Orkendeu village

Amangeldi SS

Orkendeu village

Tokisheva Gulnash Mukhamedkaliyevna

(871637) 35-6-39, (871637) 2-13-52,8701-997-30-62

sc0005.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Mayshukur village

Mayshukyr SS

Mayshukyr village

Smagulova Raushan Kazybekovna

(871637) 5-14-68,8775-633-1551

sc0004.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Zhumay village

Zhumay SS

Zhumay village

Serkebayeva Zhanat Sansyzbayevna

(871637) 5-12-44,8701-610-23-11

sc0012.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Uyaly village

Uyaly SS

Uyaly village

Tusupbekova Nurzhamal Sharipbekovna

(871637) 5-12-79 8701-672-07-71

sc0011.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Ushsart village

Ushsart SS

Ushsart village

Omarov Daurenbek Maksitovich

(871637) 2-13-72 8701-348-20-69

sc0013.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Shalkar village

Shalkar SS

Shalkar village

Mukatova Karshyga Kosherbayevna

(871637) 45-6-59, (871637) 45-6-02

sc0009.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Algabas village

Algabas PS

Algabas village

Akhmetova Aliya Khamitzhanovna

(871637) 5-10-67 8702-551-25-78

sc0017.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Ekpindi village

Ekpindi PS

Ekpindi village

Bekzhanova Aygul Kaparovna

(87165921350 87776184688

sc0021.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Sadyrbay village

Sadyrbay PS

Sadyrbay village

Kozhakhmetova Bakytgul Kanzhigaliyevna

(871637) 5-13-95 8702-663-89-60

sc0018.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Kumkol village

Kumkul PS

Kumkol village

Ermaganbetova Rysty

(871637) 5-11-89 8775-927-72-48

sc0015.korgalzhun.akmoedu.ru

 

 

Kargaly village

Kargaly PS

Kargaly village

Asanova Karlygash Abdulkhamitovna

33-6-43

sc0020.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola

Korgalzhyn

Sulukol village

Y.Altynsarin PS

Sulukol village

Sharip Aytolkyn

8716593-01-60 8705-583-73-52

sc0016.korgalzhun.akmoedu.ru

Akmola region

Sandyktau district

Balkashino village

Balkashin SS

Balkashino village. Kuybyshev St., 50

Kaliyakbarova Saltanat Dosymbekovna

work -87164091456, home-87164091912, mob-87756650460

balkashino_sh1@mail.ru,/sc 0001 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Veseloye village

Veseloye SS

Veseloye village. Shkolnaya St., 31

Amrina Alma Kaliyevna

work -87164094395, home -87164094369, mob-87025113099

veseloe.sh@mail.ru,/sc 0004 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Kamenka village

Kamenka SS

Kamenka village. Vladimir Lenin St., 89

Khlystova Vera Nikolayevna

work -87164096283, home-87164096706, mob-87052996357

gu_ksch@mail.ru,/sc 0005 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Krasnaya polyana village

Krasnaya Polyana SS

Krasnaya polyana village. Abay Kunanbayev St., 33A

Acting Ibayeva Yakha Masutovna

work -87164090437, home-87164090787, mob-87774742587

krassh_006@mail.ru,/sc 0006 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Madiniyet village

Madeniyet SS

Madeniyet village. Amangeldi Imanov St., 19

Kistanova Lyubov Anatolyevna

work -87164093439, home-87164093498, mob-87711304002

madeniet_2009@mail.ru,/sc 0016 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Lesnoye village

Lesnoy SS

Lesnoye village. Shkolnaya St., 1

Erke Lyudmila Viktorovna

work -87164097198, home-87164097529, mob-87057417135

lyu-erke@yandex.ru,/sc 0007 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Maksimovka village

Maksimovka SS

Maksimovka village Vladimir Lenin St., 37

Acting Anisimov Aleksandr Mikhaylovich

work-87164097417, home-87164091910, mob-87051085850

mks.schoI82@mail.ru,/sc 0008 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Novonikolsk village

Novonikolsk SS

Novonikolsk village. Sovetskaya St., 21

Golovchenko Irina Yuryevna

work-87164095790, home-87164031251, mob 87718360102

ssh.novonikolskaya@mail.ru,/sc 0009 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Priozernoye village

Priozernoye SS

Priozernoye village. Shkolnaya St., 15

Anapin Sarsembay Kamidullayevich

work -87164097645, home-87164097747, mob-87052449784

priozernoe_85@mail.ru,/sc 0011 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Sandyktau village

Sandyktau SS

Sandyktau village. Karl Marks St., 9

Kuzdanov Baurzhan Maratovich

work-87164093538, home-87164093611, mob-87021601364

kuzdanovb@mail.ru,/sc 0012 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Belgorodskoye village

Belgorod SS

Belgorodskoye village. Tselinnaya St., 24

Sholyak Tatiana Aleksandrovna

work -87164094537, home-87164094155, mob-87770357645

belgorodskaj_shkola@mail.ru,/sc 0003 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Barakpay village

Barakkol SS

Barakpay village Shkolnaya St., 31

Aubakirova Mayra Karimzhanovna

work -87164095138, home-87164095148, mob-87773441466

barak_scool@mail.ru,/sc 0002 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Bogorodka village

Shirokovsk SS

Bogorodka village. Parkovaya St.,1

Mayer Taliana Konstantinovna

work-87164095490, home-87164095424, mob-87052997791

shirokoe-sh@mail.ru,/sc 0013 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Zhylandy village

Zhylandy SS

Zhylandy village. Ortalyk St., 22

Baisova Karlygash Shukenovna

work-87164094207, home-87164098896, mob-87055989051

gilandysh , /sc 001 sandyktau.akmoedu.kz/,/sc 0018 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Vasilyevka village

Vasilyevka SS

Vasilyevka village. Shkolnyy lane 2

Shmal Lyudmila Viktorovna

work-87164095387, home-87164095367, mob-87774827684

vasilevka_osnovyaja_schull@mail.ru,/sc 0019 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Petrovka village

Petrovka SS

Petrovka village. Aliya Moldagulova St., 47

Goryacheva Svetlana Leonidovna

work-87164070247, home-87164070256, mob-87716656875

petrovka_kz@mail.ru,/sc 0021 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Vladimirovka village

Vladimirovka SS

Vladimirovka village. Vladimir Lenin St., 20A

Acting Babiy Natalia Olegovna

work-87164098402, home-87164097438, mob-87054291537

vladimirovskaya.osh@mail.ru,/sc 0022 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Doroginka village

Doroginka SS

Dorogika village. Aleksandr Pushkin St., 17

Acting Meyramova Aliya Karsakbayevna

work-87164093077, home-87164070483, mob-87052263832

dorogin_dargobul@mail.ru,/sc 0023 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Khutorok village

Leskhoz SS

Khutorok village. Ybyray Altynsarin St. 1

Acting Kim Natalia Nikonorovna

work-87164070119, home-87164070045, mob-87478096679

Hutorok2@rambler.ru,/sc 0026 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Kyzyl-Kazakhstan village

Kyzyl- Kazakstan SS

Kyzyl-Kaza?stan village. Mektep St., 9

Aytkulova Ayganym Kozhegulovna

work -87164098714, home-87164098739, mob-87024095785

kyzylkazahstan ,/sc 0017 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Novoromanovka village

Novoromanovka SS

Novoromanovka village. Vladimir Lenin St., 29 A

Ryzhkova Nadezhda Anatolyevna

work-87164090594, home-87164090673, mob-87055989618

novoromanovskaya@mail.ru/sc 0030 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Spasskoye village

Spasskaya SS

Spasskoye village. Shkolnaya St., 5

Sharirov Sergazy Aldabergenovich

work -87164093148, home-87164093100, mob-87055817055

spassk_sh@mail.ru,/sc 0014 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Ostrogorka village

Ulans SS

Ulan village. Kenesary Kasymov St., 18

Acting Polegoshko Larisa Nikolayevna

work-87164096444, home-8716406446, mob-87713781485

ulan_s.sh@mail.ru,/sc 0015 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Kumdykol village

Kumdykol PS

Kumdykol village. Dostyk St., 1

zaveduyushchaya Romashova Lyudmila Vladimirovna

work-87164031007, home-8164031286, mob-87770350145

,/sc 0024 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Preobrazhenka village

Preobrazhenka PS

Preobrazhenka village. Tsentralnaya St., 18

zaveduyushchaya Shlykova Elena Viktorovna

work-87164090305,87164090549, mob-87057821790

elena.schlyckowa ,/sc 0032 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Mikhaylovka village

Mikhaylovka PS

Mikhaylovka village. Nizhnyaya St., 15 A

zaveduyushchaya Konovalenko Natalia Vladimirovna

work-87164031008, home-87164031025, mob-87715929100

alfa-mir65@mail.ru,/sc 0033 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Petryakovka village

Petryakovka PS

Petryakovka village. Druzhba St. 16A

zaveduyushchaya Khuchayeva Zulpa Mugdanovna

work-87164090361, home-87164090814, mob-87057603683

Petryakovka PS
, ,/sc 0034 sandyktau.akmoedu.kz/

Akmola region

Sandyktau district

Razdolye village

Razdolnoye PS

Razdolye village. Lesnaya St., 6

zaveduyushchaya Bekturova Alma Erdenovna

work-87164090557, home-87164090643, mob-87057821790

Schnar86yandex.ru,/sc 0035 sandyktau.akmoedu.kz/
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page