Akmola regionDownload 174.25 Kb.
Page8/10
Date08.07.2018
Size174.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Akmola region

Tselinograd district

Talapker village

SS No.3 of the village of Talapker

Talapker village M.Auyezova St., 23

Abeyeva Sagimbala Khasenovna

871651-24-0-52w, 8775-907-29-35mob

school_3@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Akmol village

SS No.5 of the village of Akmol

Akmol village Gagarina St.1/1

Shakharbayev Toylybek Atamuratovich

871651-30-309w, 87024390304 mob

Sakmol5@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Karaotkel village

SS No.6 of the village of Karaotkel

Karaotkel village Pyatiletka St., 9 b

Islyam Buyanovich

871651-41-6-19w,41-7-92h, 87021865391mob

Karaotkel2011@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Maksimovka village

SS No.9 of the village of Maksimovka

Maksimovka village 50 let VLKSM St.

Nizhnik Elena Viktorovna

871651-93-3-18w, 24-7-02h, 8701-134-34-72mob

school_9@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Farforovyy village

SS No.10 of the village of Farforovyy

Farforovyy village Parasat St., 12

Karzhaubay Khadisha Taubagulovna

871651-21-6-30w, 21-6-20,8701-682-19-46mob

cs10cik@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Tonkeris village

SS No.12 of the village of Tonkeris

Tonkeris village Shkolnaya St. 4

Alzhabayev Gabdulkakim Nurtayevich

871651-21-4-60w, 21-5-00h, 8705-547-25-15mob

tonkeris12@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Tasty village

SS No.14 of the village of Lugovoye

Tasty village Revolyutsionnaya St.,19

Osmanova Rizvangul Yassunovna

87651-32-6-26,8702-440-39-71mob

Luk14MK@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Akmechet village

SS No.15 Akmechet

Akmeshit village Shkolnaya St.,1

Appasov Sagyndyk Besimbayevich

871651-22-540,22-4-89w,22-550h, 8-778-580-47-00mob

aina_74@inbox.ru

Akmola region

Tselinograd district

Kosshy village

SS No.18 of the village of Kosshy

Kosshy village Absagitov St.,7

Sarsenbayeva Aysulu

871651-99-3-26w, 99-5-58w, 99-3-52h,8-701-750-89-24mob

school_18@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Sofiyevka village

SS No.21 of the village of Sofiyevka

Sofiyevka village Lenin St., 23

Zhurkadam Zheksen Kadyrovich

871651-36-2-27, 36-4-13w, 36-3-43 h, 8-702-591-29-95mob

Ci221@Mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Prirechnoye village

SS No.22 of the village of Prirechnoye

Prirechnoye village Pervomayskoye St., 40

Bekturganova Banu Rakhimzhanovna

871651-38-2-45w,38-3-89h,87016831745mob

prirechnoe_22@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Zhalgizkuduk village

SS No.24 of the village of Zhalgizkuduk

Zhalgizkuduk village Gurbakh D.V.42

Smaylov Rakymzhan Zhanabayevich

87651-35-3-87,35-3-05w,35-3-51h,87026747640mob

Shkola_n24

Akmola region

Tselinograd district

Krasnoyarka village

SS No.25 of the village of Krasnoyarka

Krasnoyarka village Pobeda St., 18

Zhakupov Erlan Zhaksybekovich

871651-21-2-75w,21-3-20h,87018374780mob

Shkola_n25krasn

Akmola region

Tselinograd district

M.Mametova village

SS No.26 of the village of M.Mametova

M.Mametova village Beybitshilik St., 5

Isayev Gani Kuantayevich

871651-41-3-35w,,87028215755mob

school_26@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Orazak village

SS No.27 of the village of Orazak

Orazak village Aubakirov St. 4

Zhakhina Sholpan Islyamovna

871651-32-3-80w,32-3-39h,87029026746mob

school_27@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Shalkar village

SS No.29 of the village of Shalkar

Shalkar village Imanbayeva St., 2

Kamzebayev Erbulat Kabyldinovich

87651-39-2-96w,39-2-95h,87712633840mob

ch2913bk.ru

Akmola region

Tselinograd district

Novoishimka village

SS No.32 of the village of Novoishimka

Novoishimka village Shkolnyy St.,3

Kulmagambetov Talgat Maktayevich

87651-34-2-09,34-3-78,22-5-21w,22-0-80h, 87029509354mob

school_32@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Rodina village

SS No.33 of the village of Rodina

Rodina village Shkolnaya St., 3

Sayetgareyeva Ramziya Ayratovna

871651-37-6-48,37-4-27w, 87023145347mob

shkola_n@mail7ru

Akmola region

Tselinograd district

Kabanbay batyr village

SS No.41 of the village of K.Batyra

Kabanbay Batyr village Shkolnyy quarter

Suleymenova Botakoz Kazkenovna

871651-,91-0-23w,87017332631mob

kabanbai41@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

R.Koshkarbayev village

SS No.43 of the village of R.Koshkarbayeva

R.Koshkarbayev village. Mir St., 53

Saginayev Amangeldi Temirkenovich

871651-95-4-65w,95-3--65h,87016693184mob

aigul-satik@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Vozdvizhenka village

SS No.48 of the village of Vozdvizhenka

Vozdvizhenka village Stepanov St.,3/village

Kusainova Zukhra Tulegenovna

871651-96-4-38,96-4-43w,96-4-14h, 87019486055mob

mektep_48@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Zhana Zhaynak village

SS No.49 of the village of Zhana Zhaynak

Zhana Zhaynak village. Beybitshilik St., 7

Zhapan Bayangonos

871651-21-7-84w,21-7-65h,87781766636mob

zhana_zhainak49@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Kosshy village

SS No.18/2 of the village of Kosshy

Lesnaya polyana village 8/1 St.

Mukasheva Mayya Chakenovna

87051149657mob,

KOSSHY18@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Kyzylzhar village

SS of the village of Kyzylzhar

Kyzylzhar village Beybitshili St. 19 a

Kamiyev Bauyrzhan Amanzholovich

871651-92-4-42w.,87011978878mob

ainura_rahimzhan@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Koyandy village

SS No.20 of the village of Koyandy

Koyandy village Al farabi St. 1

Zhadi Shakenuly

871651-52-0-63w,,87016189990mob

koianda@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Karaotkel village

SS No.2 of the village of Karaotkel

Karaotkel village Kenesary khan St. 2D

Alenova Altynkhan Sankaybayevna

87028464401mob

kazsholl@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Tay tobe village

SS of the village of Tay tobe

Tay tobe village

Dosmagambetov Musabek Shuakbayevich

871651-92-4-27w,92-3-43h,87016719314mob

19tajtobe_mektep@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Kazhimukan village

SS No.4 of the village of Kazhymukan

Kazhymukan village. Munaytpasov St., 19

Abdykalykova Tursyn Serikbayevna

871651-24-0-61w,24-1-00h,87052938576mob

school_4@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Zhana Zhol village

SS No.7 of the village of Zhana Zhol

Zhana Zhol village

Maulenova Karshyga Kazaliyevna

871651-25-2-47w,25-0-77h,87014175559mob

janajol_777@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Semenovka village

SS No.11 of the village of Semenovka

Semenovka village Druzhba 1 St.

Abdualiyev Talgat Zinelovich

871651-33-6-84w,33-5-53h,87011503278mob

semenovka.11@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Koscheku village

SS No.13 of the village of Koscheku

Koscheku village

Dyusenbayeva Saule Tulegenovna

871651-24-238w,87021412837mob

Koscheku@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Antonovka village

SS No.23 of the village of Antonovka

Antonovka village Kunayeva 24 St.

Rakhimova Gulnar Kaynyshevna

871651-21-0-52,21-0-53w,21-0-22h, 87017782702mob

shkola23antonovka@mail.ru

Akmola region

Tselinograd district

Karatomar village

SS No.30 of the village of Karatomar

Karatomar village

Kanapiyanova Aygul Amanzholovna

871651-25-2-19w,25-0-91h,87027427463mob

school_30@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Mortyk village

SS No.34 of the village of Mortyk

Mortyk village Abaya 15 St.

Zhakhina Zauresh Zhanatayevna

871651-22-198, 22-491w,22-4-96h,87014863535mob

zhahinr82@mail,ru

Akmola region

Tselinograd district

Shubary village

SS No.37 of the village of Shubary

Shubary village Shkolnaya 5 St.

Baysholakov Mubarak Rymbekovich

871651 -52-0-30w, 87024157584mob

seloshubar@mail.ru
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page