Akmola regionDownload 174.25 Kb.
Page6/10
Date08.07.2018
Size174.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

16
 


Akmola

Zhaksy

the village of Tersakan

Tersakan SS

the village of Tersakan

Zaripova Lyudmila Salavatovna

Work tel.: 8(71635) 94372, mob.: no, home: 8(71635) 94318

rentabelnayashool@rambler.ru

Akmola

Zhaksy

the village of Mokhovoye

Mokhovsk SS

the village of Mokhovoye. Seyfullin St.

Kasymova Raushan Orazovna

Work tel.: 8(71635) 33019, mob.: 87773807788, home: 8(71635) 33347

tersakan-mektep71@mail.ru

Akmola

Zhaksy

the village of Kalininskoye

Kalinin SS

the village of Kalininskiy

Amanbayeva Raushan Esengaziyevna

Work tel.: 8 (71635) 95347, mob.: 87053048855, home: 8 (71635) 95337

shkola1974_2016@mail.ru

Akmola

Zhaksy

the village of Algabas

Algabas SS

the village of Algabas

Podolyako Lyudmila Ivanovna

Work tel.: 8(71635) 93595, mob.: 87054569141, home: 8(71635) 93286

k_nsh@mail.ru

 

 

4
 

Rakhimzhanova Bibe Asylbayevna

Work tel.: 8(71635) 51590, mob.: 8705620346, home: no

mektep1982@mail.ru

Akmola

Zhaksy

the village of Monastyrka

Monastyr PS

Tauasar St., 8

Zhakauova Farida Anuarbekovna

Work tel.: 8(71635) 33251, mob.: 877522510069, home: 8971635) 33250

monostyrka@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Valikhanova

Valikhanovsk SS

Shkolnaya St., 2

Smailova Svetlana Tursynbekovna

8(71648)93-7-29, 93767, 87711278505

valihanovskay@mail/ru

Akmola

Zharkain

the village of Gastello

Gastello SS

Yunosti St., 11

Kabdusheva Gulmira Aytmukhambetovna

8(71648)97-5-09, 97569, 87026726012

gastelovskay@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Pyatigorsk

Pyatigorsk SS

Davletalen St., 35

Kuznetsova Irina Evgenyevna

8971648)99-4-84, 99421, 87054416921

shpetegorskai_557@mail/ru

Akmola

Zharkain

the village of Kostychevo

SS named after 50-let Oktyabrya

Moskovskiy St., 23

Sarsembinov symbat Ersainovich

8(71648)93-4-71, 93441, 87024113086

skostizevoshckola@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Prigorodnoye

SS named after Abaya

Rabochaya St., 8

Oksukbayev Kaiyrzhan Serikovich

8(71648)5-23-86, 52366, 87054262954

sch_abaiy_575@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Birsuat

Furmanovsk

Pozdnyakov St.,20

Sultanbekov Omirtay Amanzholovich

8(71648)93-5-82, 93580, 87055649650

beus@ok.kz

Akmola

Zharkain

the village of Tasty-Taldy

Tasty-Taldy SS

Lenin St.,11

Mukamazhitova Kulzhamilya Zagiparovna

8(71648)96-2-22, 96403, 87712562087

tastiskoy@mail.ru

Akmola

Zharkain

the town of Derzhavinsk

SS named after Ostrovskogo

Severnyy lane. 1

Pakhomova Svetlana Ivanovna

8(71648)9-18-59, 87785042666

sh_ostrovskay@mail.ru

Akmola

Zharkain

the town of Derzhavinsk

SS named afterKrupskoy

Komsomolskaya 36

Malgazhdarova Karlygash Bayadinovna

8(71648)9-10-56,91902, 87054274502

shkrskay@mail.ru

Akmola

Zharkain

the town of Derzhavinsk

SS named afterUkubayeva

Shkolnyy lane. 1

Sadvakasova Roza Eslambekovna

8(71648)9-10-04, 91735, 87011345496

ykibaev@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Ushkarasu

Karasu SS

Abaya St.,13

Nurkhanova Rabiga Salimzhanovna

8(71648)98501, 99509, 87771765092

shkarasuskai_70@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Lvovskoye

Lvovsk SS

Mir St.,3–

Khamzin Zhumatay Iliasovich

8(71648)95-2-29, 95253

lvovortamektebi@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Zernograd

Zernograd SS

Oktyabrskiy St.,13

Strymbovsk Elena Valerianovna

8(71648)5-24-01, 51010, 87023752025

szernogradsch@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Shoyyndykol

Shoyyndykol

Shkolnaya St.,1

Kyrshmar Nadezhda Leonidovna

8(71649)3-10-20, 31027

shoindykolskayaosh@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Kenskoye

Ken SS

Molodezhnaya St., 5

Kadirov Zhomart Bolatovich

8(71648)94-4-10, 94415, 87779561315

kenortamektebi@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Nakhimovo

Nakhimovsk SS

Altynsarin St., 32–

Kairbekova Gulbanu Kabdeshovna

8(71648)5-26-12,51149, 87054511839

shnahimovskay_35@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Tasotkel

Tasotkel SS

Abaya St., 3

Zhumabekova Bibigul Toleshevna

8(71648) 95481, 95419, 87055835390

tasotkeimektebi@mail/ru

Akmola

Zharkain

the village of Tassuat

Tassuat oSh

Sovetskaya St.,3

Tastemirov Rashid Kalibeovich

8(71648)93-2-80, 93283, 87712674869

shtassyat_mektebi@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Kumsuat

Rostovsk SS

Tselinnaya St.,18

Kuderina Botagoz

8(71648)5-28-01, 52824, 87771765615

SHROSTOVSKAI_70@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Dalabay

Omurlyk SS

Ospanov St.,2

Aytzhanova Ardak Nurzhanovna

8(71648)93-1-12, 93137, 87056585899

shomyrlickay_11@mail.ru

Akmola

Zharkain

the village of Otradnoye

Otradnoye SS

Seyfulin St., 10

Samayev Aytbek kurmanbekovich

8(71648)98-2-68, 98230

otradnoe_27_sh@mail/ru

Akmola

Zharkain

the village of Donskoye

Donskoye PS

Lenin St.,1

Dubrovina Lyubov Ivanovna

8971648093-4-72, 92839

sh_donmertebi37@mail.ru

 

 

1
 

 

 

 

Akmola

Zerendi

the village of Konysbay

MSI "Abay SS"

Akmola region Zerendi district the village of Konysbay M. Gabdullin St., 25

Bilyalov Kanybek Bakytzhanovich

work - 87163234430; home -87163234439; mob. -87054217607.

abay_scool@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Aydabol

MSI "Aydabul SS"

Akmola region Zerendi district the village of Aydabol Lenin St., 19A

Baykonurova Batima Amangeldiyevna

work - 87163229247; home -87163229293; mob. -87026803109

aidabulskaya_sh@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Akadyr

MSI "Akadyr SS"

Akmola region Zerendi district the village of Akadyr Atameken St., 5

Nursharip Zhanibek

work - 87163252904; home -87163253060; mob. -87759050548

akadir_zer@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Akkol

MSI "Akkol SS"

Akmola region Zerendi district the village of Akkol Shkolnaya St., 1

Zhayykpayev Mukhtar Mazhkenovich

work -87163237590 home -87162335403 mob. -87052949414

akkolschool@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Alekseyevka

MSI "Alekseyevsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Alekseyevka Shkolnaya St., 14

Nuralin Nazhmiden Muratovich

work -87163235325 home -87163235628 mob. -87054274283

alekseevka_71@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Bereznyakovka

MSI "Bereznyakovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Bereznyakovka Shkolnaya St., 21

Acting Kaymuldina Botagoz Bekenovna

work -87163253038 home -87162336754 mob. -87021501287

shkola.bereznyakovskaya@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Birlestyk

MSI "Birlestyk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Birlestyk GOKK St., 23

Bekmagambetova Bagima Kudaybergenovna

work - 87163234466; home -87163251135; mob. -87778694414

kaiko_lala@mail.ru

Akmola

Zerendi

the village of Viktorovka

MSI "Viktorovsk SS"

Akmola region Zerendi district the village of Viktorovka Mir St., 60

Syzdykova Gulnara Dalkeshovna

work - 87163223274; home -87163223110; mob. -87715925201
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page