שם הקורס: פרמקולוגיה א, Pharmacology a שם המרצה: ד ר שרון ענבי-גופרDownload 21.08 Kb.
Date07.05.2018
Size21.08 Kb.
שם הקורס: פרמקולוגיה א, Pharmacology A

שם המרצה: ד"ר שרון ענבי-גופר

דרישות קדם: אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכות בגוף א' - כימיה אורגנית

נ.ז.: 4

מתכונת: הרצאה, 4 ש"ס, שנה ג', סמ' א'.

מטרת הקורס: היא להקנות ידע בתחום תורת התרופות. הידע ישמש לעבודה עם חולים הזקוקים לסיוע תרופתי ו/או לעיצוב תרופות חדשות במסגרת עבודה בכימיה תרופתית. בקורס נפגוש את המערכות הפרמקולוגיות העיקריות תוך התמקדות בקבוצות תרופות שונות. עבור כל קבוצת תרופות, נלמד את קטגורית התרופה/הקבוצה אליה היא שייכת, מנגנוני הפעולה, אינדיקציות רפואיות, אפקטים ונזקים כתוצאה ממינון יתר ועל אינטרקציות בין תרופותית.

Topic

Description and details

Pharmacodynamics

Macromolecular nature of drug receptors. Relations between drug concentration and response. Signalling mechanisms and drug actions. Relation between drug dose and clinical response.

Pharmacogenetics and general mechanisms of drug interactions

Pharmacogenetics/pharmacogenomics - pharmacogenetics of drug metabolism. General mechanisms of drug interaction (classification of drug interactions, mechanisms of drug interactions, factors influencing drug interactions, drug interaction used in pharmacotherapeutics)

Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs )


Classification of NSAIDs based on their chemistry and mechanism of action (nonselective inhibitors of COX and selective inhibitors of COX2). Pharmacological properties and clinical use of aspirin, acetaminophen and other NSAIDs. Side effects.

Autacoids

Biology of prostaglandins, tromboxanes, leukotrienes and related compounds, pharmacology of eicosanoids. Biology of histamine and serotonin. H1-receptor antagonists – basic pharmacology. Serotonin agonists and antagonists– basic pharmacology.

Hypothalamic and pituitary gland hormones.


Hypothalamic releasing and inhibiting hormones (pharmacokinetics, clinical pharmacology, toxicity - GHRH, GHRPS, somatostatin, octreotide, pegvisomant, TRH, CRH, GNRH, gonadorelines, cetrorelix); pituitary hormones (pharmacokinetics, toxicity – somatotropin, thyrotropin, corticotrophin, FSH, LH, prolactin, dopamine agonists, oxytocin, vasopressin).

Adrenocortical hormones.

Glucocorticoids (naturally occurring and synthetic): pharmacokinetics, pharmacodynamics (mechanism of action, physiologic effects, metabolic effects, catabolic and antianabolic effects, anti-inflammatory and immunosupressive effects, other effects). Synthetic corticosteroids (pharmacokinetics, diagnosis and treatment of disturbed adrenal function - adrenocortical insufficiency, adreonocortical hypo- and hyperfunction, use of glucocorticoids for diagnostic purposes, toxicity, contraindications, selection of drug & dosage schedule).

Mineralocorticoids – aldosterone, deoxycorticosterone, fludrocortisone (mechanism of action, physiologic effects, metabolism, pharmacologic effects. Antagonists of adrenocortical agents – synthesis inhibitors & glucocorticoid antagonists (metyrapone, aminoglutethimide, ketoconazole, mifepristone, mitotane, trilostane). Mineralocorticoid antagonists (spironolactone, eplerenone).Thyroid and antithyroid drugs.

Thyroid physiology. Thyroid hormones (pharmacokinetics, mechanism of action, effects - levothyroxin, liothyronine, liotrix). Antithyroid drugs (pharmacokinetics, pharmacodynamics, toxicity, clinical use – thioamides, anion inhibitors, iodides, iodinated contrast media, radioactive iodine, adrenoreceptor-blocking agents). Management of hypothyroidism, hyperthyroidism, non-toxic goiter, thyroid neoplasma.

Exam 1
Drugs used in therapy of rheumatoid arthritis, drugs used in gout.


Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs): methotrexate, cyclophosphamide, cyclosporine, azathioprine, mycophenolate mofetil, antimalarials, gold salts, D-penicilamine, sulfasalazine, anti-TNF drugs, inhibitors of Interleukin–1, leflunomide - mechanism of action, pharmacological effects, side effects. The use of NSAIDs and glucocorticoids in the treatment of RA.

Drugs used in acute attack of gouty arthritis (clochicine, NSAIDs, glucocorticoids). Drugs used in chronic therapy of hyperuricemia: uricosurics (probenecid, sulphinpyrazone) and inhibitor of uric acid synthesis (allopurinol) - mechanism of action, clinical use, side effects and contraindications.Opioid analgesics and antagonists

Classification of opioids (agonists, mixed agonists-antagonists, antagonists). Mechanism of action. Acute and chronic effects, central and peripheral. Spectrum of clinical uses of opioids on the basis of their pharmacological properties: as analgesics, antitussives, antidiarrheal drugs. Toxicity and side effects of opioids. Pharmacological properties and clinical use of specific agents: strong agonists (morphine, methadone, meperidine, fentanyl and its subgroup), weak to moderate agonists (codeine, tramadol), mixed agonists-antagonists (buprenorphine, pentazocine), antagonists (naloxone, naltrexone).

Agents used in general anesthesia


Introduction: principles of general anaesthesia (theories of anaesthetic action, behavioural manifestation of anaesthesia, uptake and distribution of inhalation anaesthetics, elimination and metabolism of anaesthetic gases, chemical properties of inhalation anaesthetics, pharmacological effects of inhalation anaesthetics). Inhalation agents (nitrous oxide, halothane, enflurane, isoflurane, desflurane, sevoflurane, α-adrenergic agonists). Intravenous agents (barbiturates, propofol, ketamine, etomidate, benzodiazepines, opioids). Anaesthetic properties, adverse effects. Anesthetic adjuvants and premedication. Anticholinesterases used in anaesthesia. Antagonists for central and respiratory depression. Neuromuscular blocking drugs (nondepolarizing drugs, depolarizing drugs).

Local anaesthetics.


Local anaesthetics. Mechanism of action. Pharmacologic effects. Pharmacokinetics, adverse effects, techniques of anaesthesia, uses in dentistry, drug selection for parenteral administration (procaine, lidocaine, mepivacaine, prilocaine, articaine, bupivacaine), agents limited to surface application (benzocaine, tetracaine, dyclonine, chlorobutanol, cocaine, lidocaine/prilocaine).

Exam 2
דרישות הקורס

 1. נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה בשיעורים. בקורס נמצאה קורלציה ישירה בין נוכחות בשיעורים לבין מידת ההצלחה בבחינה. לכן נוכחות ב-80% מהשיעורים נדרשת.

 2. במקרה של 3 היעדרויות יועבר שם הסטודנט למזכירות הסטודנטים להפסקת השתתפותו של הסטודנט בקורס.

 3. מעבר בחינה באמצע בסוף הסמסטר. הבחינה תהיה על החומר הנלמד. מקורות ספציפיים לכל נושא יינתנו בשיעור.

דרכי הערכה

בחינה עיונית חלק 1- 50%.בחינה עיונית חלק 2- 50%

מקורות

 • Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology, 12th edition. McGrawHill, 2012.

 • Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM and Moore, PK. Pharmacology, Churchill Livingstone, New York (7th edition)

 • Rang, HP, Dale, MM, Ritter, JM and Moore, PK. Pharmacology, Churchill Livingstone, New York (5th edition), 2003

 • Julien, RM., A primer of drug action, Worth Publishers, Portland, 9th edition, 2001

 • D.G Waller, A.G. Renwick and K. Hillier, Medical Pharmacology and Therapeutics, W.B. Saunders, New York, 2001

 • יסודות הטיפול התרופתי. עדנה אופנהיימר ועמוס קורצ'ין

 • הטיפול התרופתי. עדנה אופנהיימר

 • המדריך השלם לפרמקולוגיה. יחזקאל מזרחיShare with your friends:


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page