Members of the Jewish police were not the only ones who served the Germans; some Jews actedDownload 3.43 Mb.
Page54/62
Date04.02.2017
Size3.43 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   62
. When that particular commandant was transferred out, his replacement reportedly took revenge on the Jews who enjoyed his predecessor’s protection by arresting those involved in exporting goods to Germany and charging them with embezzlement.

923 Leszek A. Lechowicz, “Ironia losu,” Dziennik Związkowy (Chicago), September 5–7, 2003, based on the testimony of Roman Wawrzonek. Roman Wawrzonek’s father, Tadeusz Wawrzonek, was one of the Poles arrested that day. He was imprisoned in Dachau and later transferred to Mauthausen-Gusen where he perished in August 1941.

924 Paulsson, Secret City, 65. This phenomenon is confirmed by the testimony of a young German woman, a member of the Hitler Youth who volunteered to work in Nazi-occupied Poland (that part incorporated into the Reich): “We had political lectures every night, but they were never anti-Jewish, just anti-Polish. We were not allowed to associate with the Poles—that was made quite clear. They were ‘inferior’—that was also made quite clear.” See Pearl M. Oliner, Saving the Forsaken: Religious Culture and the Rescue of Jews in Nazi Europe (New Haven and London: Yale University Press, 2004), 110.

925 Bauer, Rethinking the Holocaust, 148.

926 Bartoszewski and Lewin, Righteous Among Nations, 31.

927 Borodziej, Terror i Polityka, 90–92; Wilamowski, Srebrniki Judasza, 28–34, 40; Jacek Wilamowski and Andrzej Zasieczny, Afera Joska Mitzenmachera: Tajemnice policji politycznej (Warszawa: CB Andrzej Zasieczny, 2006); Bogdan Gadomski, Biografia agenta: Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947) (Warszawa: Tedson, 2009); Marek Klecel, “Pięć żywotów Józefa-Joska Mützenmachera, czyli jak rozbito Komunistyczną Partię Polską,” Nasz Dziennik, January 28, 2011.

928 Lars Jockheck, “Od agenta do kolaboranta? Współpraca żydowskiego publicysty Fritza Seiftera z Bielska z władami niemieckimi w latach trzydziestych i czterdziestych,” Zagłada Żydów: Studia i materiały, vol. 2 (2006): 163–76.

929 Jacek Walicki, “Zygmunt Messing—dzieje Żyda o życiorysie niezgodnym z regłą,” Zagłada Żydów: Studia i materiały, vol. 8 (2012): 362–82.

930 Wacław Zagórski, Wolność w niewoli (London: n.p., 1971), 195–99, 376, 398–402, 433–48; Wilamowski, Srebrniki Judasza, 117–20; Andrzej Wróblewski, Być Żydem…: Rozmowa z Dagiem Halvorsenem o Żydach i antysemityzmie Polaków (Warsaw: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992), 121.

931 Wilamowski, Srebrniki Judasza, 37–38.

932 Janusz Marszalec, Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powstaniu Warszawskim (Warsaw: Rytm, 1999), 369.

933 Agnieszka Rybak, “Trzeźwy bankier, pijany rechot historii,” Rzeczpospolita (Warsaw), February 27, 2010.

934 Interview with Stanisław Milczyński (Home Army Lieutenant “Gryf”) by Andrzej Kumor and Jerzy Rosa, “Skąd wiesz, który Bóg ją ocalił…,” Goniec (Mississauga), May 5–11, 2006.

935 Testimony of Diana Topiel, Jewish Historical Institute (Warsaw) archive, record group 301, number 1482.

936 Zila Rennert, Trois wagons à bestiaux: D’une guerre à l’autre à travers l’Europe centrale, 1914–1946 (Paris: Phébus, 2007), 209–10. Ludwik was known to help Jews for payment. Apparently. He survived the war.

937 On Skosowski see Marek Jan Chodakiewicz, “Lonek Skosowski: Koniec żydowskich kolaborantów Gestapo,” Glaukopis: Pismo społeczno-historyczne, no. 9–10 (2007–2008): 325–33.

938 [Wiesław Chrzanowski], Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej: Z Wiesławem Chrzanowski rozmawiali Piotr Mierecki i Bogusław Kiernicki (Warsaw: ad Astra, 1997), 140.

939 Report dated July 26, 1942, Archiwum Akt Nowych, AK, 203/III–138, k. 53–55; Archiwum Akt Nowych, AL, 192/XII/2, k. 143, as cited in Marek Jan Chodakiewicz, “Lonek Skosowski: Koniec żydowskich kolaborantów Gestapo,” Glaukopis: Pismo społeczno-historyczne, no. 9–10 (2007–2008): 325–33.

940 Józef Garliński, Niezapomniane lata: Dzieje Wywiadu Więziennego i Wywiadu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Armii Krajowej (London: Odnowa, 1987), 109. The abridged English version of this book, The Survival of Love: Memoir of a Resistance Officer (New York: Blackwell, 1991), conceals the nationality of the betrayer and the fact that there were many Jewish Gestapo agents in Warsaw. Ibid., 3, 93.

941 Grynberg and Kotowska, Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945, 254.

942 Zajączkowski, Martyrs of Charity, 136 (entry 98); Maciągowski and Krawczyk, The Story of Jewish Chmielnik, 168–70, 182–83.

943 Maciągowski and Krawczyk, The Story of Jewish Chmielnik, 171.

944 Cezary Chlebowski, Cztery z tysiąca (Warsaw: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983), 186–92; Cezary Chlebowski, Gdy las był domem (Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1972), 173–79; Kazimierz Krajewski, Na Ziemi Nowogródzkiej: “Nów”–Nowogródzki Okręg Armii Krajowej (Warsaw: Pax, 1997), 89, 239. According to another source, Ripper’s father was Austrian. Ripper fortuitously escaped death at the hands of a Home Army execution squad but was seriously wounded; he resurfaced after the war as an employee of the security office in Ełk before fleeing to West Germany. See Władysław Naruszewicz, Wspomnienia lidzianina (Warsaw: Bellona, 2001), 63.

945 Maria Szczepańska, “Wspomnienie z Jarosławia,” Gazeta Polska (Warsaw), February 10, 1994; Maria Szczepańska, “Nieco o doktorze Janie Rogackim,” Kwartalnik Armii Krajowej, no. 2 (1994); Wiesław Kielar, I nasze młode lata (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1987), 303–09.

946 Władysław Boczoń, Żydzi gorliccy (Gorlice: n.p., 1998), 145.

947 Marek Garbacz, “Po prostu major Hubal, Nasz Dziennik, April 30–May 1, 2005.

948 Witold Sagajllo [Sągajłło], Man In the Middle: A Story of the Polish Resistance, 1940–45 (London: Leo Cooper in Association with Secker & Warburg, 1984), 10, 12, 38–39; Urbański, Zagłada Żydów w Dystrykcie Radomskim, 101.

949 Grzegorz Mazur, Pokucie w latach Drugiej wojny światowej: Położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994), 132–33.

950 Marek Jan Chodakiewicz, Narodowe Siły Zbrojne: “Ząb” przeciw dwu wrogom, Revised and expanded edition (Warsaw: Fronda, 1999), 113–15. The Polish underground had to take steps to eliminate these spies.

951 “Krzyż powinien pozostać tam, gdzie jest,” Gazeta (Ontario edition), August 21–27, 1998.

952 Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta, 232–34, 238.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   62


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page