Members of the Jewish police were not the only ones who served the Germans; some Jews actedDownload 3.43 Mb.
Page40/62
Date04.02.2017
Size3.43 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   62
.

203 Testimony of Erna Klinger, Jewish Historical Institute (Warsaw) archive, record group 301, number 1096.

204 Gerszon Taffet, Zagłada Żydów żółkiewskich (Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna, 1946), 65.

205 Stanisław Zabierowski, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską (Warsaw: Książka i Wiedza, 1975), 198, 200.

206 Gutman and Bender, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, vol. 4: Poland, Part 1, 219.

207 Gutman and Bender, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, vol. 4: Poland, Part 1, 246.

208 Schupack, The Dead Years, 132.

209 Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach, 84, 178–79.

210 Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach, 228. The young daughter of the executed Jewish couple, Anna Henrietta Kretz, managed to escape from the German executioners who killed her parents and their Polish benefactors and took shelter in a local orphanage run by the Sisters of the Family of Mary. See Teresa Antonietta Frącek, “Ratowały, choć za to groziła śmierć,”Nasz Dziennik, April 4, 2008.

211 Jakub Herzig, “Jasło: The Birth and Death of a Jewish Community in Poland from Its Beginnings to the Holocaust,” Internet: .

212 Małgorzata Melchior, Zagłada a tożsamość: Polscy Żydzi ocaleni “na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego (Warsaw: IFiS PAN, 2004), 153.

213 Testimony of Henryka Trauber, Archive of the Jewish Historical Institute (Warsaw), Record Group 301, number 1385.

214 Joseph Adler, “Chapters of Annihilation,” in Y. Eshel, ed., Memorial Book of the Martyrs of Bolechow, Internet: , translation of Sefer ha-zikaron le-kedoshei Bolechow (Israel: Association of Former Residents of Bolechow in Israel, 1957), 120ff., 305ff.

215 Gutman and Bender, The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations, vol. 5: Poland, Part 2, 546.

216 Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach, 204.

217 William Tannenzapf and Renate Krakauer, Memories From the Abyss/But I Had a Happy Childhood (Toronto: Azrieli Foundation, 2009), 16. William Tannenzapf also mentions how, after getting a good position in a German company in Stanisławów, Jakob Mandel hired Jews who had money, and “overnight became the most important and feared person in the community.” Ibid., 20. Tannenzapf notes that the “nasty policemen” from Stanisławów survived the Holocaust. Ibid., 28.

218 Account of F.I. in Trunk, Jewish Responses to Nazi Persecution, 305.

219 Account of Zbigniew Małyszczycki, dated November 23, 1997 (in the author’s possession).

220 Antoni Heda, Wspomnienia “Szarego” (Warsaw: Interim, 1991), 43–44; Marian Langer, Lasy i ludzie: Wspomnienia z lasów starachowickich 1939–1945 (Warsaw: n.p., 1993), 91; Maria Pilarska, ed., Those Who Helped: Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, Part Three (Warsaw: The Main Commission for the Investigation of Crimes Against the Polish Nation–The Institute of National Memory and The Polish Society For the Righteous Among Nations, 1997), 89–90 (enties 336–343) (the Łodej family).

221 Waldemar Monkiewicz, “Za cenę życia: O ratowaniu Żydów w Białostockiem w okresie okupacji niemieckiej,” in Adam Dobroński and Waldemar Monkiewicz, eds., Białostoccy Żydzi, vol. 2 (Białystok: Instytut Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1997), 170.

222 Chodorska, Godni synowie naszej Ojczyzny, Part One, 156–57.

223 Hera, Polacy ratujący Żydów, 146.

224 Henry Armin Herzog, …And Heaven Shed No Tears (New York: Shengold Publishers, 1995), 268–69.

225 Żbikowski, Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, 400–406.

226 Franciszka Zając, The Righteous Database, Yad Vashem, Internet: .

227 Franciszek Kotula, Losy Żydów rzeszowskich 1939–1944: Kronika tamtych dni (Rzeszów: Społeczny Komitet Wydania Dzieł Franciszka Kotuli w Rzeszowie, 1999), 189, 193.

228 Stanisław Kaniewski and Bożenna Roguska-Gajewska, “Gdy stawką w walce o życie było inne życie,” Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, vol. 35 (1993): 192.

229 Waldemar Lotnik with Julian Preece, Nine Lives: Ethnic Conflict in the Polish-Ukrainian Borderlands (London: Serif, 1999), 24.

230 Pilarska, Those Who Helped, 69 (entry 147); Stanisław Kaniewski and Bożenna Roguska-Gajewska, “Gdy stawką w walce o życie było inne życie,” Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, vol. 35 (1993): 186–87.

231 Bolesław Chmara, Dionizy Garbacz, Tadeusz Michalewicz, Zbigniew Paszkiewicz, and Stanisław Puchalski, eds., Słownik poległych członków Armii Krajowej Obwodu Nisko–Stalowa Wola 1939–1944–1956 (Stalowa Wola: n.p., 1990), 22–23.

232 Celemenski, Elegy For My People, 100–103.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   62


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page