Members of the Jewish police were not the only ones who served the Germans; some Jews actedDownload 2.34 Mb.
Page34/62
Date conversion04.02.2017
Size2.34 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62
.

42 Natan Gross from Kraków refers to Jewish intermediaries who profited handsomely from finding farmers to take in Jews. See the testimony of Natan Gross, Jewish Historical Institute (Warsaw) archive, record group 301, number 578. The Yad Vashem Archives record the case of a Jew who demanded from fellow Jews he brought to his hiding place five times the amount the farmer charged for their shelter and upkeep. See Grzegorz Berendt, “Cena życia—ekonomiczne uwarunkowania egzystencji Żydów po ‘aryjskiej stronie’,” in Zagłada Żydów: Studia i materiały, vol. 4 (Warsaw: Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN, 2008): 132.

43 Dean, Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945, vol. II, Part A, 977.

44 Yitzhak Zuckerman (“Antek”), A Surplus of Memory: Chronicle of the Warsaw Ghetto Uprising (Berkeley: University of California Press, 1993), 461.

45 The Germans employed at least twenty Jewish Greifers, who were paid handsomely, to hunt down and betray Jews in Berlin, as part of a major Gestapo organization called the Search Service (Fahndungsdienst). Of several thousand Jews who went into hiding in Berlin, fewer than 1,500 survived until the end of the Third Reich. Most of the Jews who tried to hide were caught because of tips by informants. For accounts of how effectively that network functioned, see Peter Wyden, Stella: One Woman’s True Tale of Evil, Betrayal, and Survival in Hitler’s Germany ([New York: Simon and Schuster, 1992) regarding Stella Goldschlag-Kübler-Issaksohn; Barbara Lovenheim, Survival in the Shadows: Seven Hidden Jews in Hitler’s Berlin (London: Peter Owen, 2002), 70; Erica Fischer, Aimée & Jaguar: A Love Story, Berlin 1943 (New York: HarperCollins, 1995); Larry Orbach, Soaring Underground: A Young Fugitive’s Life in Nazi Berlin (London: André Deutsch, 1996), 307–10; Doris Tausendfreund, Erzwungener Verrat: Jüdische “Greifer” im Dienst der Gestapo, 1943–1945 (Berlin: Metropol Verlag, 2006); Christian Dirks, “Snatchers: The Berlin Gestapo’s Jewish Informers,” in Beate Meyer, Hermann Simon, and Chana Schütz, eds., Jews in Nazi Berlin: From Kristallnacht to Liberation (Chicago: University of Chicago Press), 249–67; Marnix Croes and Beate Kosmala, “Facing Deportation in Germany and the Netherlands: Survival in Holland,” in Beate Kosmala and Georgi Verbeeck, eds., Facing the Catastrophe: Jews and Non-Jews in Europe during World War II (Oxford and New York: Berg, 2010), 140–41. For a report on Jewish informers and Gestapo agents in Belgium, the Netherlands (Ans van Dijk is believed to have betrayed 150 Jews in Amsterdam), and France, see Bob Moore, Survivors: Jewish Self-Help and Rescue in Nazi-Occupied Western Europe (Oxford and New York: Oxford University Press, 2010), 345–55. Only a few of these collaborators were punished in those countries after the war, and their sentences were usually light. Celeste Di Porto, known as La Pantera Nera (the Black Panther), a Jewish girl from the Rome ghetto, betrayed over 50 fellow Jews to the Germans. See Dan Kurzman, The Race for Rome (New York: Doubleday, 1975), 156–57; Silvia Ross, “Remembering Betrayal: The Roman Ghetto’s Pantera Nera,” in Edric Caldicott and Anne Fuchs, eds., Cultural Memory: Essays on European Literature and History (Bern: Peter Lang, 2003), 391–94; Alexander Stille, Benevolence and Betrayal: Five Italian Jewish Families Under Fascism (London: Jonathan Cape, 1992), 211–15. The Recanti brothers from Athens helped catch more than 200 Greek Jews. See Michael Matsas, The Illusion of Safety: The Story of the Greek Jews During the Second World War (New York: Pella, 1997), 108–9, 185–87.

46 Eugene Bergman, Survival Artist: A Memoir of the Holocaust (Jefferson, North Carolina and London: McFarland, 2009), 96.

47 For examples of some of the warnings and codes of conduct issued by the Polish underground authorities, see Stefan Korboński, The Polish Underground State: A Guide to the Underground, 1939–1945 (Boulder, Colorado: East European Quarterly, 1978; New York: Hippocrene, 1981), 72, 125–26; Władysław Bartoszewski and Zofia Lewin, eds., Righteous Among Nations: How Poles Helped the Jews, 1939–1945 (London: Earlscourt Publications, 1969), 646–89.

48 Teresa Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945 (Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982), 294; Gondek, Polska karząca 1939–1945, 61–63, 123. See also Gondek’s essay on this topic in Polskie podziemie polityczne wobec zagłady Żydów w czasie okupacji niemieckiej, Conference Papers, Warsaw, April 22, 1987 (Warsaw: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce–Instytut Pamięci Narodowej; and Polskie Towarzystwo “Sprawiedliwych wśród narodów świata,” 1988). For additional statistics see Wilamowski, Srebrniki Judasza, 65–67.

49 Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna, 107–8. Strzembosz points out that Ukrainians, Belorussians, and Jews were often employed in these functions, and that Jewish agents also worked outside the ghettos.

50 Kazimierz Iranek-Osmecki, He Who Saves One Life (New York: Crown Publishers, 1971), 259.

51 Szymon Datner, Las sprawiedliwych: Karta z dziejów ratownictwa Żydów w okupowanej Polsce (Warsaw: Książka i Wiedza, 1968), 30; Tadeusz Bednarczyk, Życie codzienne warszawskiego getta: Warszawskie getto i ludzie (1939–1945 i dalej) (Warsaw: Ojczyzna, 1995), 220–21.

52 Stefan Korboński, Fighting Warsaw: The Story of the Polish Underground State, 1939–1945 (New York: Minerva Press/Funk & Wagnalls, 1968), 115–44; Stefan Korboński, The Jews and the Poles in World War II (New York: Hippocrene, 1989), 50–51; and his The Polish Underground State, 126. For additional examples of measures taken by the Polish underground against police officers, agents, denouncers, and blackmailers who harmed Jews and often non-Jews as well, see Władysław Bartoszewski and Zofia Lewinówna, eds., Ten jest z ojczyzny mojej: Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, Second expanded edition (Kraków: Znak, 1969), 280–81 (Podlasie); Bartoszewski and Lewin, Righteous Among Nations, 168 (Warsaw), 682 (Kraków), 683 (Warsaw), 684 (Warsaw), 687 (Grębków), 687 (Warsaw), 689 (Warsaw); Iranek-Osmecki, He Who Saves One Life, 257–59; Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, 276–95, and the French translation of a revised version of this book published as Zegota: Commission d’aide aux Juifs (Monaco: Éditions du Rocher, 1999), 228–54; Marek Arczyński and Wiesław Balcerak, Kryptonim “Żegota”: Z dziejów pomocy Żydom w Polsce 1939–1945, Second revised and expanded edition (Warsaw: Czytelnik, 1983), 100–4; Michael Zylberberg, A Warsaw Diary, 1939–1945 (London: Vallentine, Mitchell, 1969), 141 (Warsaw); Wacław Zajączkowski, Martyrs of Charity: Christian and Jewish Response to the Holocaust, Part One (Washington, D.C.: St. Maximilian Kolbe Foundation, 1987), entries 536 (Warsaw), 589 (Warsaw) and 612 (Warsaw); Eugeniusz Fąfara, Gehenna ludności żydowskiej (Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983), 538 (Czerniewice near Rawa Mazowiecka); Wojciech Jekiełek “Żmija”, Bataliony Chłopskie w Małopolsce i na Śląsku: Kalendarium (Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987), 70, 79, 169; Włodzimierz Bonusiak, ed., Łańcut: Studia i szkice z dziejów miasta (Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997), 273 (Markowa near Łańcut); Emanuela Cunge, Uciec przed Holocaustem (Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1997), 274 (near Oszmiana); Stanisław Taubenschlag (Stanley Townsend), To Be a Jew in Occupied Poland: Cracow, Auschwitz, Buchenwald (Oświęcim: Frap Books, 1998), 37 (Kraków); Celemenski, Elegy For My People, 185 (the liquidation by the Polish underground of a Kripo agent named Jacek Gonczarek who extorted money from Jews, together with a number of his colleagues); Testimony of Emilka Rozencwajg (Shoshana Kossower Rosenzweig), a Home Army and Jewish underground liaison officer in Warsaw, interviewed by Anka Grupińska, “Ja myślałam, że wszyscy są razem,” Tygodnik Powszechny, May 6, 2001 (the execution in Warsaw of a man from Radzymin who denounced Jews and members of the Polish underground); Michał Grynberg and Maria Kotowska, comp. and eds., Życie i zagłada Żydów polskich 1939–1945: Relacje świadków (Warsaw: Oficyna Naukowa, 2003), 259 (Skierniewice); Marek Jan Chodakiewicz, Between Nazis and Soviets: Occupation Politics in Poland, 1939–1947 (Lanham, Maryland: Lexington Books, 2004), 154–55; Israel Gutman and Sara Bender, eds., The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews during the Holocaust, vol. 5: Poland, Part 2 (Jerusalem: Yad Vashem, 2004), 875 (Otwock); Chaim Zylberklang, Z Żółkiewki do Erec Israel: Przez Kotłas, Buzułuk, Ural, Polskę, Niemcy i Francję, Second revised and expanded edition (Lublin: Akko, 2004), 203 (Maciejów Stary near Krasnystaw); Wilamowski, Srebrniki Judasza, 122; in Dariusz Libionka, “Polska ludność chrześcijańska wobec eksterminacji Żydów—dystrykt lubelski,” in Dariusz Libionka, ed., Akcja Reinhardt: Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie (Warsaw: Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004), 328–29 (Lublin region); Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, and Adam Koseski, eds., Pro Memoria (1941–1944): Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim (Warszawa and Pułtusk: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie and Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2004/2005), 455, 481, 532–33; Barbara Engelking, Jacek Leociak, and Dariusz Libionka, eds., Prowincja noc: Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim (Warsaw: IFiS PAN, 2007), 469; Elżbieta Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945 (Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008), 87 (several cases); Anna Dąbrowska, ed., Światła w ciemności: Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. Relacje (Lublin: Ośrodek “Brama Grodzka–Teatr NN,” 2008), 307 (Piaski near Lublin); Piotr Szopa, “Stosunek żołnierzy konspiracji niepodległościowej do Żydów w świetle wspomnień i dokumentów organizacyjhnych na terenie Rzeszowszczyzny,” in Edyta Czop and Elżbieta Rączy, eds., Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku (Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, 2009), 64–66 (Home Army measures in the Rzeszów area against its members and others for killing or denouncing Jews); Jacek Leociak, Ratowanie: Opowieści Polaków i Żydów (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010), 65, 71, 288 (all in Warsaw); Edward Reicher, Country of Ash: A Jewish Doctor in Poland, 1939–1945 (New York: Bellevue Literary Press, 2013), 205–6 (execution by the Home army of Danuta Konarzewska, a blackmailer and denouncer); Anna Kołacińska-Gałązka, ed., Dzieci Holocaustu mówią..., vol. 5 (Warsaw: Stowarzyszenie “Dzieci Holocaustu” w Polsce, 2013), 300–2 (a denouncer of a convert in Piaseczno near Radom was sentenced to death but was found dead before the planned execution); Joshua D. Zimmerman, The Polish Underground and the Jews, 1939–1945 (New York: Cambridge University Press, 2015), 398 (when Alicja Zipper Jewish woman passing in Warsaw was recognized by a Ukrainian woman from Lwów who threatened to go to the Gestapo, the Home Army pronounced a death sentence on the Ukrainian woman and she was never heard from again; when a local nanny started to blackmail Zipper, the Home Army threatened the nanny with a gun and the blackmailing ceased; when a Gestapo agent captured Zipper and she was forced into a car, members of the Home Army intercepted the vehicle and rescued her, killing the agent); Michał Kalisz and Elżbieta Rączy, Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945 (Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie, 2015), 97–98 (executions of two denouncers in Gorlice); Melchior Batorski, “Konfidenci i agenci Urzędu Bezpieczeństwa,” Internet:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   62


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page