Guilty nation or unwilling ally? by József Varga Addenda to the history of Hungary and the Danubian basin Part I, 1918-1939Download 0.96 Mb.
Page12/12
Date03.02.2017
Size0.96 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Magyar Statisztikai Szemle 1938, p. 58.

101 Hóman-Szekfű: Magyar Történet.

102 Bartha-Makkai: Tanulmányok … op. cit., pp. 13, 442, 460; Mihály Bucsay: Der Protestantismus in Ungarn 1521-1978. Wien-Köln-Graz, 1977, 2 Bd., p. 126; Adam Wandruszka - Peter Urbanitsch (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. IV, Die Konfessionen. Wien, 1985, pp. 502-544.

103 Szekfű: Három nemzedék … op. cit., p. 333.

104 Ibid, pp. 247-251.

105 Ibid, p. 263.

106 Ibid, p. 275.

107 Ibid, p. 342.

108 Ibid, p. 343.

109 Ibid, p. 445

110 Ibid, p. 448.

111 Ibid, p. 450.

112 Lackó (ed.): Vélemények … op. cit., pp. 65-66.

113 Szekfű: Három nemzedék … op. cit., 457.

114 Ibid, p. 462-463.

115 Kovács: KorszakváItás … op. cit., pp. 221-223.

116 Szekfű: Három nemzedék … op. cit., pp. 462-471.

117 Makkai, Sándor: Sárga vihar [Yellow Tempest]. Budapest, 1981, p. 169.

118 Szekfű: Három nemzedék … op. cit., pp. 480-492.

119 Ibid, pp. 492-505.

120 Borbándi: Der ungarische … op. cit., p. 89.

121 Emmerich András: Entstehung und Entwicklung der sogenannten Völkischen Bewegung in Ungarn. Wien, 1974, p. 107.

122 Ibid, p. 108.

123 Ibid.

124 Borbándi: Der ungarische … op. cit., pp. 105-106.

125 Gaál, Károly: Kire marad a kisködmön [Who will inherit the winter coat]? Szombathely, 1985, p. 119.

126 Borbándi: Der ungarische … op. cit., pp. 118-125.

127 Ibid (Borbándi), pp. 138-148.

128 Juhász, Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944 [Governing ideas in Hungary 1939-1944]. Budapest, 1983, p. 114.

129 Szekfű, Gyula: Bethlen Gábor [Gabriel Bethlen]. Békéscsaba, 1983, p. 203.

130 Lackó (ed.): Vélemények … op. cit., p. 395.

131 Borbándi: Der ungarische … op. cit., pp. 158-159.

132 Ibid, pp. 156-171; Kovács: A Márciusi … op. cit., pp. 49-65.

133 Lackó (ed.): Vélemények … op. cit., p. 395.

134 Borbándi: Der ungarische … op. cit., p. 206.

135 Juhász, Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939 -1944 [Governing ideas in Hungary 1939 - 1944]. Budapest, 1983, pp. 39-41.

136 Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: A szakszervezeti szabadság Magyarországon [International Labor Department: The independence of unions in Hungary]. Budapest, 1922.

137 Nyisztor: Ötven … op. cit.; Gergely: A politikai … op. cit.; Félbemaradt reformkor... Róma, 1990.

138 Possonyi, László: Tettenérés [Caught in the Act]. Pécs, 1980, pp. 153-174.

139 Ibid, pp. 192-196.

140 Katolikus Szemle [Catholic Review], 1985/1, pp. 1-2.

141 Vigilia [Vigil], 1935-1985/2, pp. 91-93.

142 Ibid, pp. 94-95.

143 Ibid, pp. 95-97.

144 Ibid, p. 98.

145 Ibid, pp. 98-99.

146 Katolikus Szemle, 1978/3, pp. 206-207.

147 KALOT-vezérkönyv. Pp. 10-35.

148 A KALOT fejezethez: Tóth, Imre: Emlékezés egy népfőiskolára, Szombathely, 1984; Ugrin, József: A KALOT-főiskolákról. Honismeret 1984/2; Ugrin, József: A KALOT parasztifjúsági mozgalom és népfőiskolái. Forrás, tematikus szám a népfőiskolákról 1984. december; Kéziratok a bécsi magyar egyházszociológiai intézet levéltárából; Néhai KALOT-munkatársak információi; Gergely: A politikai … op. cit.; Töhötöm Nagy: Jesuiten und Freimaurer: Wien, 1969; István Vida: Kerkais verhinderte Reform. Orientierung 1981/2; Katolikus Szemle 1985/3, 1986/1, 1986/2; Félbemaradt reformkor... Róma, 1990; Balogh, Margit: A katolikus parasztifjúság hivatásrendi szervezése a KALOT keretei között (1935-1946). Budapest, 1988.

149 Katolikus Szemle, 1938/6, pp. 356-358.

150 Gergely: A politikai … op. cit., p. 200.

151 Ibid, p. 206.

152 Gergely, Jenő: A Keresztény Demokrata Néppárt előtörténete 1936­-1944 [The early history of the Christian-Democratic People’s Party, 1936-1944]. Műhely 1984/1; Vida, István: Keresztények a magyar közéletben [Christians in Hungarian public affairs], Katolikus Szemle, 1978/3.

153 Forrásmunkák a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete cimű fejezethez: Vida, István levelei és cikkei [Letters and articles]; László, László: Szellemi honvédelem [Spiritual militancy]. Róma, 1980; Katolikus Szemle 1938/6, 1985/4; Gergely: A politikai … op. cit.; Gergely: A Keresztény … op. cit.; Magyar Dolgozók Népkönyv­tára, 6. szám; Munkásfőiskola anyaga, szervezése, vezetése. Budapest, 1943-44; Németh, László: Hivatásrendi szervezkedés a gyári munkásság körében. Budapest, 1984; Félbemaradt reformkor. . . Róma, 1990.

154 Sankt Emmerich Album. Die Feierlichkeiten in Bildern. Budapest, 1930; Lackó: Vélemények … op. cit., pp. 486-494.

155 Album Congressus XXXIV. Eucharistici Internationalis. Budapest, 1938, pp. 37-38.

156 Ibid, pp. 59-61.

157 Ibid; László, László: Szellemi honvédelem [Spiritual homeland security]. Róma, 1980, p. 15.

158 Katolikus Szemle, 1983/4, pp. 393-395; Levéltári Szemle, 1989/4.

159 Borbándi: Der ungarische … op. cit., pp. 172-173.

160 Ibid, pp. 174-175.

161 Bodnár, Gábor: A magyarországi cserkészet története [The history of scouting in Hungary]. Garfield, N.J., 1980, pp. 62-74.

162 Ibid.

163 Forrásmunkák: Kéziratok a bécsi magyar egyházszociológiai intézet levéltárából [Manuscripts from the Vienna archives of the Institute of Church Sociology of Hungary]; Gergely: A politikai … op. cit., pp. 229-232.

164 Ránki: Magyarország … op. cit., p. 754; Berend-Ránki: Közép-Kelet-… op. cit., pp. 259-260.

165 Ibid (Ránki), pp. 755, 757, 770, 804, 807-809; Magyar Statisztikai Szemle [Hungarian Statistical Review], 1938, pp. 53, 55, 92, 205, 206, 210; A Pesti Hírlap Lexikona [The Encyclopaedia of the Pest Gazette]. Budapest, 1937, pp. 662, 672.

166 Berend-Ránki: Közép-Kelet-… op. cit., p. 340.

167 Europaische Rundschau, 1983/3, p. 74.

168 László, László T.: Szellemi honvédelem. Róma, 1980, p. 13; Emmerich András - Julius Morel: Bilanz des ungarischen Katolizismus. München, 1969, pp. 100-101.
Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page