Collection Number aas arc 2000/80Download 5.08 Mb.
Page42/51
Date conversion01.12.2016
Size5.08 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   51Warlord (China)Box 43

1

Duan, Qirui

2002
Box 43

2

Feng, Yuxiang

1947-1948, 1970-2002
Box 43

3

Liang, Shiyi

n.d.
Box 43

4

Ni, Sichong

1986
Box 43

5

Wu, Peifu

1970-1971, 2002
Box 43

6

Yan, Xishan

1984-2001
Box 43

7

Zhang, Jingyao

1986
Box 43

8

Zhang, Zongchang

1986, 2002, n.d.
Box 43

9

Zhang, Zuolin

1995
Box 43

10

Zhang, Zuoxiang

2002WriterBox 43

11

Ba, Jin

1996-2001
Box 43

12

Bai, Lixin

1958
Box 43

13-14

Bai, Xianyong to Bing, Ling

1996-2002
Box 43

15

Buck, Pearl

1994-2002
Box 43

16-20

Cao, Fengji to Cao, Yu (Wan, Jiabao)

1971-1997
Box 43

21-24

Chang, Iris (Zhang, Chunru) to Chen, Guifang

1981-1999
Box 43

25

Chen, Jack (Chen, Yifan)

1938, 1982-1997
Box 43

26

Chen, Ruoxi

1987-1995
Box 43

27

Cheng, Baoyi

2002
Box 43

28

Cheu, Richard A.

1999
Box 43

29

Chin, Frank (Zhao, Jianxiu)

1972-1994
Box 43

30

Chuck, Maurice (Huang, Yunji)

1995-2000
Box 43

31-45

Dai, Houying to Gao, Tiansheng

1986-1997
Box 43

46

Gao, Xingjian

2000-2001
Box 43

47

Ge, Yun

1995-1999
Box 43

48-51

Guan, Chunru to Ha Gong (Xu, Guo)

1987-1998
Box 43

52

Ha Jin (Jin, Xuefei)

1999-2001
Box 43

53-57

Hahn, Emily (Xiang, Meili) to Hong, Sisi

1989-2000
Box 44

1-9

Hu, Yuzhi to Jiang, Jili

1998-2002
Box 44

10

Jiang, Xizeng

1927-1928, 1940-1941, 1983
Box 44

11-12

Jiang, Yi to Jin, Shengtan

2000-2001
Box 44

13

Jin, Yong

1989-2001
Box 44

14

Kingston, Maxine Hong (Tang, Tingting)

1976-1995
Box 44

15

Lan, Xi

1997-2000
Box 44

16

Laonan

1993-1998
Box 44

17

Laoshe (Shu, Yuchun)

1980-2000
Box 44

18

Lau, Evelyn

2001
Box 44

19-23

Lee, Gus (Li, Jiansun) to Li, Ao

1992-2000
Box 44

24-28

Li, Boyuan to Li, Jieyi

1986-1999
Box 44

29

Li, Jinyang

1987-2002
Box 44

30-39

Li, Li to Lim, Gin Fu (Lim, Happy; Lin Jianfu)

1985-1995, n.d.
Box 44

40

Lin, Haiyin

2000-2002
Box 44

41

Lin, Shu (Lin, Qinnan)

1972-1988, n.d.
Box 44

42

Lin, Taiyi

1996, 2000
Box 44

43

Lin, Yutang

1936, 1955, 1976-2002
Box 44

44-47

Ling, Feng (Lin, Baohua) to Liu, Bannong

2000-2001
Box 44

48-51

Liu, Boji to Liu, Huangtian

1967-2002
Box 44

52-56

Liu, Lily (Liu, Xiaoli) to Lord, Bette Bao (Bao, Boyi)

1982-1999
Box 45

1-4

Louis, Chu (Lei, Tingchao) to Lu, Dayu

1951-2000
Box 45

5-12

Lu, Xun (Zhou, Shuren) to Malmqvist, Goran (Ma, Yueran)

2000-2002
Box 45

13-20

McCunn, Ruthanne Lum (Lin, Lude) to Ni, Kuang

1983-2000
Box 45

21

Nie, Hualing

1984-2000
Box 45

22

Qu, Weiye

1994-1998
Box 45

23-28

Pan, Gongzhan to Qian, Zhongshu

1992-2002, n.d.
Box 45

29-33

Qin, Mu to Shapiro, Sidney

2000, n.d.
Box 45

34

Shen, Congwen

1980, 2002
Box 45

35

Shen, Ruiyu

1996
Box 45

36

Sui Sin Far (Eaton, Edith Maude)

1897-1909, 1981, 1996
Box 45

37

Tan, Amy (Tan, Enmei)

1989-2001
Box 45

38

Tsoi, Lillian

n.d.
Box 45

39-47

Tu, Shen to Wang, Xingchu

1970-1999
Box 45

48-51

Wang, Yunwu to Wong, Henry Kwok (Huang, Dingguo)

1985-2000
Box 46

1-9

Wong, Jade Snow (Huang, Yuxue) to Wu, Mingshi (Bu, Baonan)

1967-1996
Box 46

10-16

Wu, Zhaolin to Xiao, Yi

1993-1995
Box 46

17

Xie, Bingxin

1995-2002
Box 46

18

Xie, Bingying

1994-2000
Box 46

19

Xie, Fuya

1974
Box 46

20-23

Xu, Dishan to Yan, Geling

1990-2000
Box 46

24-30

Yang, Gang to Ye, Yonglie

1994-2001
Box 46

31

Yee, Ah Tye (Yu, Da)

1896, 1985-1998
Box 46

32-34

Yep, Laurence (Ye, Xiangtian) to Yin, Zhipeng

1990-1995
Box 46

35

Yip, Hen Seung (Yip, Jimmy; Ye, Bing-shan; Ye, Yianxiang)

1944-1945, 1995-1999
Box 46

36-38

Yong, Grace (Yang, Yuhua) to Yu, Guangzhong

1997-1999
Box 46

39

Yu, Lihua

1980-2000
Box 46

40

Yu, Liqing

1997-2001
Box 46

41-45

Yu, Renqiu to Zhai, Meili

1997-2000
Box 46

46

Zhang, Ailing

1991-2000
Box 47

1-7

Zhang, Henshui to Zhang, Xiuya

1986-2001
Box 47

8-26

Zhao, Haosheng to Zhu, Xiujuan

1997-2001
Box 47

27

Zhu, Zi-qing

1985, 2000
Box 47

28

Zhuang, Yin

1995-1999
Box 47

29

Zia, Helen (Xie, Hanlan)

1998-2000
Box 47

30-32

Miscellaneous

1959-2002, n.d.
Box 47

33-35

Chinese Americans (Miscellaneous)

1900-2002, n.d.
Box 47

36

Chinese overseas (Miscellaneous)

1969-2001
C.: Organizations, 1853-2002, n.d.General


OfficersCarton 102

1-6

General

1949, 1969-1982, n.d.
Carton 102

7

East, Midwest

1949, 1976-1988
Carton 102

8

Los Angeles, Southern California

1976-1985
Carton 102

9-10

Northern California

1976-1985
Carton 102

11

Phoenix, Arizona

1972-1981
Carton 102

12

Portland, Oregon

1976-1982
Carton 102

13-17

San Francisco, California

1968-1983
Carton 102

18

Seattle, Washington

1976-1982
Carton 102

19

Organizational structure charts

1955, 1970-1971, n.d.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   51


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page