Human head and neck Arakhchin

Textile Arts Uzbek transcriptTextile Arts Uzbek transcript
Ba’zi turlari O’zbekistonda, Buxoroning o’zida ham qilinadi, lekin bizda hozirgi kunda Makka, Madinaga borganlarida, Makka, Madinadan keltirish juda ham urf bo’lgan, juda ham mashhur bo’lgan, ko’pchilik o’sha borganida ziyoratga. Arakhchin
13.18 Kb. 1
read

  1


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2016
send message

    Main page