Beste Matie-graduandus


BACCALAUREUS IN DIE INGENIEURSWESE CUM LAUDE (BIng CUM LAUDE)Download 2.89 Mb.
Page9/12
Date02.07.2018
Size2.89 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

BACCALAUREUS IN DIE INGENIEURSWESE CUM LAUDE (BIng CUM LAUDE)

BACHELOR OF ENGINEERING CUM LAUDE

(BEng CUM LAUDE)

BASSON, Suzanne Esther (Siviel)

BUYS, Christiaan Ernst (Siviel)

DE BONDT, Franco Hibbard (Siviel)

DE KLERK, Danielle Lee (Chemies)

DE KORTE, Ryno Johan (Megatronies)

DE LANGE, Lydia (Elektries en Elektronies)

DU PLESSIS, Marno (Bedryfsingenieurswese)

DU PREEZ, Anli (Bedryfsingenieurswese)

ELOFF, Ryan Peter (Elektries en Elektronies)

ERASMUS, Anthonie Philippus (Elektries en Elektronies)

HANEKOM, Mari (Meganies)

HURTER, Ruan Martin (Chemies) KARAAN, Muhammad (Chemies)

KAZMAIER, Jacqueline (Bedryfsingenieurswese)

LAUBSCHER, Willem Adriaan (Elektries en Elektronies)

LESTER, Lauren Andrea (Siviel)

LOCHNER, Jacobus Nicolaas (Elektries en Elektronies)

LOMBARD, Francois Nicolaas (Elektries en Elektronies)

LOUW, Madelein (Bedryfsingenieurswese)

MITCHELL, Lauren Elizabeth (Elektries en Elektronies)

MOHR, Wilko Stefan (Siviel)

MOORCROFT, Jacobus Johannes (Chemies)

NORTJE, Andre Dylan (Elektries en Elektronies)

OCHABSKI, Thomas Michal (Meganies)

PALANDUZ, Kemal Marice (Meganies)

SMIT, Andries Petrus (Elektries en Elektronies)

SWART, Ryno (Elektries en Elektronies)

VAN BILJON, Elan (Elektries en Elektronies)

VAN DE MERWE, Charl Viljoen (Elektries en Elektronies)

VAN ZIJL, Christof Moolman (Meganies) VISSER, Divan (Siviel)NAGRAADSE DIPLOMA IN DIE INGENIEURSWESE

(NGDip (Ingwese))

POSTGRADUATE DIPLOMA IN ENGINEERING

(PGDip (Engineering)) MSIBI, Mzwandile Raphael

NKOSI, Nkosana

NQANDELA, Ntombi

ROUX, Evan Dutoit

SIXINTI, Luvuyo Witness

NAGRAADSE DIPLOMA IN DIE INGENIEURSWESE

CUM LAUDE (NGDip (Ingwese) CUM LAUDE)

POSTGRADUATE DIPLOMA IN ENGINEERING

CUM LAUDE (PGDip (Engineering) CUM LAUDE)

COETZEE, Jan Hendrik Jacobus

RAVAT, Natheera

SIMELANE DLAMINI, Nosipho Sbongile Lorraine

STEVENS, Ryan Gareth

VAN DEN AARDWEG, TashaMAGISTER IN DIE INGENIEURSWESE (MIng)

MASTER OF ENGINEERING (MEng)

ANDERSON, Lucas Steven (Meganiese Ingenieurswese)

BARNES, Reece Christian (Megatroniese Ingenieurswese) BEZUIDENHOUT, Schalk Ruan (Siviele Ingenieurswese)

BOCK, Raoul Dimitri (Meganiese Ingenieurswese)

BOTHA, Pieter Johannes Johnson (Elektriese Ingenieurswese)

BUDLER, Michael John Ian (Meganiese Ingenieurswese)

DE BEER, Brian (Elektriese Ingenieurswese)

DE WET, Pieter (Bedryfsingenieurswese)

FITSCHEN, Jürgen (Siviele Ingenieurswese)

HULL, Graham (Elektriese Ingenieurswese)

KEITUMETSE, Tumelo Dale (Siviele Ingenieurswese)

KLOOS, Michael (Siviele Ingenieurswese)

LAURIE, Robert Naylor (Meganiese Ingenieurswese)

LEWIS, Carmen (Elektriese Ingenieurswese)

LODENKEMPER, Alex (Siviele Ingenieurswese)

LOOTS, Rudolf Peens (Bedryfsingenieurswese)

LOUBSER, Andrew Thomas (Elektriese Ingenieurswese)

MAASS, Lourens Francois (Siviele Ingenieurswese)

MAREE, Wilmar (Siviele Ingenieurswese)

MINNAAR, Nicholas Johan (Megatroniese Ingenieurswese)

MINNE, Ulrich Ludkin (Chemiese ingenieurswese)

MUBATAPASANGO, Marlin Shingirai (Siviele Ingenieurswese)

MULAUDZI, Lusani (Chemiese ingenieurswese)

MÜLLER, Theodorus Ernst (Siviele Ingenieurswese)

MUZOFA, Tinotendaishe Daniel (Siviele Ingenieurswese)

NAUDE, Nicolaas Hendrik (Elektroniese Ingenieurswese)

NDLOVU, Witness (Chemiese ingenieurswese)

NIIT, Edgar Andries (Megatroniese Ingenieurswese)

OLUBAMIWA, Oreoluwa Ifeoluwa (Elektriese Ingenieurswese)

SAMUELS, Jason Avron (Elektriese Ingenieurswese)

SIWELLA, Mollin (Ekstraktiewe Metallurgiese Ingenieurswese)

SWANEPOEL, Johannes Christoffel (Chemiese ingenieurswese)

SWANEPOEL, Mardu Christof (Elektroniese Ingenieurswese)

SWART, Jean Jacques (Meganiese Ingenieurswese)

THERON, Janelle (Megatroniese Ingenieurswese)

VAN WYK, Marius Seegers (Elektroniese Ingenieurswese)

VAN ZYL, Madelein (Chemiese ingenieurswese)

VENTER, Emzy (Meganiese Ingenieurswese)

VISSER, Chaney Gene (Chemiese ingenieurswese)

WILKINSON, Michael Briers (Meganiese Ingenieurswese)

WILLIAMS, Anné (Chemiese Ingenieurswese)

ZWIERS, Andrew Steven (Siviele Ingenieurswese)MAGISTER IN DIE INGENIEURSWESE CUM LAUDE

(MIng CUM LAUDE)

MASTER OF ENGINEERING CUM LAUDE (MEng CUM

LAUDE)

BESTBIER, André (Megatroniese Ingenieurswese) BEZUIDENHOUT, Leri (Ingenieursbestuur)

BOOYSEN, Zane (Siviele Ingenieurswese)

DLAMINI, Bagcinele Thobiso (Chemiese ingenieurswese)

DU PLOOY, Nicole Tina (Ingenieursbestuur)

DUNN, Trevor Paul Andrew (Siviele Ingenieurswese)

ENGELBRECHT, Johannes Jacobus Kotzé (Elektroniese

Ingenieurswese)

HUCHZERMEYER, Richard Lynn (Meganiese Ingenieurswese) KOEN, Jaco (Siviele Ingenieurswese)

KRETSCHMER, Marcus Malan (Siviele Ingenieurswese)

LAUBSCHER, Hendrik Frederik (Meganiese Ingenieurswese)

MUDGE, Frederik Jacobus (Siviele Ingenieurswese)

NEL, Jacobus Coenraad (Meganiese Ingenieurswese)

NEL, Jan Heimriks (Meganiese Ingenieurswese)

OVERETT, Jonathan Stephen (Elektriese Ingenieurswese)

PODGES, Tian Martin (Siviele Ingenieurswese)

PRETORIUS, Mathys Andries (Ingenieursbestuur)

PURCELL, Etienne (Meganiese Ingenieurswese)

RODRIGUEZ, Reynaldo Adrian (Megatroniese Ingenieurswese) RUPPERT, Malan Anton Xander (Elektroniese Ingenieurswese)

STRYDOM, Johannes Jacobus (Ekstraktiewe Metallurgiese

Ingenieurswese)

SWART, Liesel (Ingenieursbestuur)

TER HAAR, Gerrit Matthys (Meganiese Ingenieurswese)

VAN DER WALT, Johann Christiaan (Bedryfsingenieurswese)

VAN ZYL, Floris Johannes (Elektroniese Ingenieurswese)

VERMEULEN, Marius Jacobus (Ingenieursbestuur)

VOLSCHENK, André Daniël (Megatroniese Ingenieurswese)

WAIBEL, Mario (Ingenieursbestuur)MAGISTER IN DIE NATUURWETENSKAPPE IN

INGENIEURSWESE CUM LAUDE (MScIng CUM LAUDE)

MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING CUM LAUDE

(MScEng CUM LAUDE)

BODE, Sebastian-James (Meganiese Ingenieurswese) MEDALJE (Ter kennisname)MEDAL (For your information)

IMBASA (Ukwenzela ulwazi lwakho) Ingenieurswese

dekades naam gemaak as deskundige van formaat op die ge- bied van elektriese masjiene en motore. Sy navorsing oor rekenaargesteunde ontwerp en die beheer van reluktansie-, permanente-magneet- en induksie- elektriese motore geniet aansienlike nasionale én internasionale erkenning, soos sy Bgradering van die Nasionale Navorsingstigting ook toon. Ook op volhoubaarheidsgebied lewer hy ’n belangrike bydrae deur sy kundigheid vir hernubare-energietoepassings in te span. Met ’n impak veel wyer as die Universiteit Stellenbosch, is Kamper ook ’n hoog aangeskrewe medewerker van die bedryf, waar- onder die proses- en nywerheidsoutomatisasiereus ABB in

Swede, mederedakteur van IEEE Transactions on Industry Applications, en gereelde artikelskrywer vir die voorste inter- nasionale vaktydskrifte.himself as a high-level expert in the field of electrical machines and drives. His research on computer-aided design and the control of reluctance, permanent-magnet and induction electrical drives is highly regarded both nationally and inter- nationally, as is evident from his B-rating from the National Research Foundation. In the critical area of sustainability, he also utilises his expertise for renewable-energy applications. Kamper’s impact is, however, felt far beyond Stellenbosch University. He is a valued collaborator of industry, including the process and industrial automation giant ABB in Sweden, associate editor of IEEE Transactions on Industry Applications, and a regular contributor to eminent international journals.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page