Akmola regionDownload 174.25 Kb.
Page10/10
Date08.07.2018
Size174.25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
School3_gabd@mail.ru, sc0003.kokshetau.akmoedu.kz

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No. 4 of the Education Department of the city of Kokshetau

Satpayev St., 72

Malikova Gulnara Kairgeldiyevna

work:87162252472 home:8716328658, mob:87057383877

shkola4_07@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SG No.5 "Tandau"

Kaptsevicha St., 141

Basharova Dina Urazgaliyevna

work:87162255714 home:87162772224 mob:87013194132

tandaumg5@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School - Lyceum No.6»

Kaptsevich St., 191

Sambayeva Aysholpan Kydyrbayevna

work:87162402225 home:87162325307 mob:87054248009

kokscheschool6@mail.ru http://sc0006.kokshetau.akmoedu.kz/

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No.7»

p.Stantsionnyy. Yubileynaya St., 19/1

Shokimova Sayran Aznabayevna

work:87162440001 mob:87753349337

school_7gk@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No.8»

Pionerskaya St., 8

Bogatyreva Aleksandra Aleksandrovna

work:87162426555, home:87162332751 mob:87011364331

koksheschool8_2010@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No.10»

Auezov St., 48 B

NovitskiyY Nikolay Frantsevich

work:87162263018, home:87162318153 mob:87052683299

koksheschool8_2010@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School - Gymnasium No.11»

Yuzhnaya St., 4.a

Nugertayeva Aygul Beksultanovna

work:87162771516, home:87162320923 mob:87011364331

kokshe-school10@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No.12»

Vernadskiy St., 46 «B»

Seyfulin Tlegen Erzhigitovich

work:87162511536, home:87162318164 mob:87776148334

Skola_12_kok@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

ESG No.13

Saina St., 26a

Delmanova Botagoz Burkutbayevna

work:87162770726, home:87162422157, 87011356789

ekos13@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI «Secondary School No.14»

Stanislavskiy St., 35

Baybolova Roza Beksultanovna

work\:87162324485 home:87162421195 mob:87012577846

14mektep@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SS No. 16

Auyelbekov St., 177

Sarmanova Roza Gabdullovna

work: 7162760467 home:762442 mob:87776203030

Kokshe Schola 16 @mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SS No.17

Vasilkovskiy St., 17

Kurmangaliyeva Lyazzat Suraganovna

work:87162423928, home:87162311760 mob:87016151554

shkola1785@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SS No.18

Zh.Saina St., 24 a

Utebayev Dzhaksylyk Kulanovich

work:87162770889, home:87162773132, mob: 871267830

E-mail shkola18kaz@mail,ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SS No.19

Tsentralnyy Md. 40

Akhmetzhanova Svetlana Beketovna

work:87162420890 home:87162424563 mob:87012556363

19school.86@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

MSI SS No.21

Kenesary St., 222

Kaliyeva Mariyam Mukhamedzhanovna

work:87162720213, home:87162325200 mob:87014141614

shkola_d21@mail.r

Akmola region

 

Kokshetau city

Krasnoyar Secondary School No.1

Sovetskaya St., 13

T?rebek Bilim Ashkentayevich

work:87162403387 home:87162251683 mob:87011567176

1shkla-krasnyjjjar@rambler.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

Krasnoyar Secondary School No.2

Shkolnaya St., 13

Borgul Vladimir .Mikhalovich

work:87165404161 mob:87013179044

akm_kok_ksh2@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

Krasnoyar Multiprofile Secondary School-Gymnasium No.3

Sovetskaya 10

Shaymerdenov Kanat Kiyanbekovich

work:87162404590 home:87162762248 mob:87021470446

kkssh3@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

HTL-S

Potanino 39

Dementyeva Natalia Grigoryevna

work:87162252662, home:87162336232 mob:87071798450

gtl-sh@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

СS No.15

Parkovaya St., 12

Kalymova Asel Kayratovna

work:87162410008, mob:87781855855

school_15chaico@mail.ru

Akmola region

 

Kokshetau city

СS No.22

Druzhby St., 1K

Sarsembayeva Bayan Vakhitovna

work:87162410420 home:87162255371 mob:87057459245

uvk22_kokshe@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Secondary School No. 1 named after N. Ostrovskiy" of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, 1 microdistrict, building No. 57

Acting director Semenova Elena Anatolyevna

w/t. 8(716)45-6-85-90 (reception); h/t. 8(716)45-3-07-43; m/t 87771005593

StepSchool1@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Secondary School No. 2 named after A.M. Gorkiy» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 2 microdistrict, building No. 14

Taurbayev Zhanibek Serikovich

8(716)45-6-21-37; h/t 8(716)45-2-25-78 m/t. 87056515108

School2.Step@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Multiprofile School – Lyceum No. 3 named after A.S. Pushkin» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 3 microdistrict, building No. 2

Tishchenko Marina Vladimirovna

8(716)45-6-25-79; h/t8(716)45-6-93-37 m/t. 87055343334

msl3_st@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «School – Gymnasium No. 4 named after L.N. Tolstoy» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 4 microdistrict, building No. 45

Sheveleva Galina Vladimirovna

8(716)45-6-81-07 h/t.8(716)45-6-83-80 m/t. 87017625631

gimn4@inbox.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI « Multiprofile School – Lyceum No. 5 named after of the village of Seifullin» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 4 microdistrict, building No. 46

Mukazhanova Lyazzat Ondrisovna

8(716)45-6-10-26; h/t 8(716)45-2-50-70 m/t. 87016391940

shkola5.s@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «School – Gymnasium No. 6 named after A. Kunanbayev» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 5 microdistrict, building No. 1

Aytzhanova Anar Sartayevna

8(716)45-3-07-15; h/t8(716)45-6-79-43 m/t. 87753755090

step_school6@bk.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Secondary School No. 7 named after Yu. Gagarin» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region,Stepnogorsk town, 6 microdistrict, building No. 3

Lukashenko Valeriya Leonidovna

8(716)45-2-65-15; h/t. 8(716)45-5-21-55 m/t. 87014134320

ckool007@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Secondary School No. 8 named after A.P. Gaidar» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, 6 microdistrict, building No. 4

Khabibullina Zulfiya Magsumianovna

8(716)45-2-44-20; h/t. 8(716)45-2-40-23 m/t. 87015821480

step_myschool8@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

Stepnogorsk town

SI «Secondary School No. 9 named after A. Kosaryov» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, 7 microdistrict, building No. 5

Zhiyenbayev Ispan Zhunusovich

8(716)45-3-18-81; h/t. 8(716)45-6-58-13 m/t. 87011402271; m/t. 87055820873

step-school@inbox.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Zavodskoy

SI «Secondary School of the village of Gorodskoy» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Zavodskoy, Gagarin street, building No. 2

Acting director Khomko Galina Semenovna

8(716)45-7-17-73; h/t. 8(716)45-7-14-42 m/t. 87021270657

Shkola_Zav@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Shantobe

SI «Secondary School named after V. Komarov of the village of Shantobe» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Shantobe, microdistrict 1, building No. 1

Kulnasharova Anar Esimbekovna

8(716)40-5-08-76; h/t. 8(716)40-5-04-87; m/t. 87759360318

shkola_shik@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Aksu

SI «Secondary School No. 1 of the village of Aksu» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Aksu, Kirov street 11

Kosmaganbetov Zhanbota Zholdasovich

8(716)45-3-75-56; h/t. 8(716)45-7-13-34; m/t. 87054259895

botik.04@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Aksu

SI «Secondary School No. 2 of the village of Aksu» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Aksu, Lenin street 3

Krylataya Roza Shamenovna

8(716)45-4-65-06; h/t. 8(716)45-4-65-19 m/t. 87017588269

kvarshkola@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Bestobe

SI «Secondary School No. 1 of the village of Bestobe» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Bestobe, Amangeldy street, 6

Magzumova Kultay Tleugabylovna

8(716)45-4-31-92; h/t. 8(716)45-4-39-24

bcsh1@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Bestobe

SI «Secondary School No. 2 of the village of Bestobe» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Bestobe, Gorkiy street, 47

Syzdykov Tyuleutay Zharovich

8(716)45-4-35-91; h/t 8(716)45-4-38-99 m/t. 8(702)1340159

bestobeshcool2@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Izobilnoye

SI «Secondary School of the village of Isobilnoye» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Izobilnoye, Respublika street, building No, 42

Samoylenko Anatoliy Ivanovich

8(716)59-3-53-42 h/t. 8(716)59-3-53-30 m/t. 87712474763

izobilnoie63@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Stepnogorskoye

SI «Secondary School of the village of Stepnogorskoye» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Stepnogorskoye, Y, Altynsarin street, building 1

Acting director Buydakhan Khibat

8(716)59-2-40-10 m/t. 87713736601

toleuhan.74@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Kyryk kudyk

SI «Secondary School of the village of Kyryk kudyk of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Kyryk kudyk, Y, Altynsarin street, building No, 10

Akhmetvaliyeva Tatiana Vladimirovna

8(716)45-4-56-01; h/t. 8(716)45-4-55-62 m/t. 87055978209

shkolash@bk.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Karabulak

SI «Secondary School of the village of Karabulak» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Karabulak, Lenin street, 1

Taurbayeva Marua Balgazhanovna

8(716)45-4-22-83; h/t. 8(716)45-4-22-09 m/t. 87712538560

sshskarabulak@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Aksu

SI «Comprehensive School of the village of Aksu» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Aksu, Lenin street, building No, 1

Krel Valentina Petrovna

8(716)45-4-68-20; h/t 89716)45-689-29 m/t. 87017503651

do_nur@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Bestobe

SI «Comprehensive School of the village of Bestobe» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Bestobe, Pervomayskaya street, 91

Mukanova Symbat Saparovna

8(716)45-4-33-48; h/t 8(716)45-4-41-66 m/t. 87772982987

bosh4@mail.ru

Akmola region

Stepnogorsk town

the village of Bogenbay

SI «Primary School of the village of Bogenbay» of the Department of Education of the town of Stepnogorsk

Akmola region, Stepnogorsk town, the village of Bogenbay, Mektep street, building No, 1

Acting Head Mistress Medrisova Enlik Katranovna

8(716)45-3-69-03 h/t.8(716)45-3-71-12 m/t. 87052985114

shataeva.1967@mail.ruShare with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


The database is protected by copyright ©dentisty.org 2019
send message

    Main page